Terug naar nieuws

Project ‘Optimalisatie Brielse Meer’ van start

Werkzaamheden essentieel voor behouden en versterken zoetwaterbron.

7 december 2021Karin Burghouwt

Deze week wordt gestart met het project ‘Optimalisatie Brielse Meer’. Een aantal installaties wordt geautomatiseerd om het water efficiënt en op afstand te sturen. De werkzaamheden bestaan uit het automatiseren van 12 polderinlaten, waarvan er 8 worden vervangen en vergroot. Eerder werd de inlaatsluis van Spijkenisse al geautomatiseerd. Na afronding van de werkzaamheden kan precies op het juiste moment zoet water worden ingelaten.

Samenwerking
Het Brielse Meer is van groot belang voor diverse gebruiksfuncties in de regio zoals de landbouw, de natuur en de industrie in het havengebied. Het zoete water uit het Brielse Meer wordt daarnaast ook gebruikt voor recreatie. Het waterschap Hollandse Delta, het Hoogheemraadschap van Delfland, het Havenbedrijf Rotterdam als vertegenwoordiger van de bedrijven in de Rotterdamse Haven en Evides hebben gezamenlijk subsidie aangevraagd bij het ministerie van I&W. Die is vorig jaar toegekend vanuit het Deltafonds.

Klimaatverandering
Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met hoosbuien, droogte en verzilting. Het is dan ook belangrijk om daar tijdig op in te spelen en het watersysteem toekomstbestendig in te richten. Met de optimalisatie van het Brielse Meer kan ervoor worden gezorgd dat het gebruik, het beheer en de verdeling van zoet water ook in de toekomst optimaal blijven. En dat is van groot belang voor het behouden en versterken van deze belangrijke zoetwaterbron.

Watervoorziening industrie
VEMW heeft in het verleden onder andere in het Bestuurlijk Platform Zoetwater gepleit voor investeringen in de zoetwatervoorziening via het Brielse Meer. Deze zijn nodig om ervoor te zorgen dat de nu aanwezige bedrijven maar ook de bedrijven die zich in de toekomst in de Rijnmond gaan vestigen, kunnen blijven beschikken over voldoende zoet water van de juiste kwaliteit. Het project ‘Optimalisatie Brielse Meer’ levert daar een wezenlijke bijdrage aan.

Bron: Waterschap Hollandse Delta

VEMW, 7 december 2021