Terug naar nieuws

ACM stelt maximum tarieven elektriciteits- en gastransport 2022 vast voor regionale netten

Opvallend veel en soms grote verschuivingen in tariefcategorie├źn

Elektriciteit Gassen Netwerken6 december 2021Karin Burghouwt

Uit de tarievenbesluiten 2022 voor de regionale netbeheerders elektriciteit en gas, die door toezichthouder ACM zijn vastgesteld, blijkt dat de tarieven – in lijn met de door de netbeheerders ingediende voorstellen - gemiddeld gematigder stijgen dan vorig jaar. En er zijn opvallend veel en soms grote verschuivingen in de verschillende tariefcategorieën. VEMW heeft voor haar leden weer een handig overzicht opgesteld van de elektriciteits- en gastarieven.

Tarievengrondslag
De tarievenbesluiten die toezichthouder ACM vaststelt voor 2022 zijn gebaseerd op de Elektriciteitswet en de Gaswet, en de zogenaamde Methodebesluiten (2022-2026) waarin vastgelegd is dat louter de doelmatige kosten in rekening gebracht mogen worden bij de afnemers die gebruik maken van de netten. Die kosten hebben betrekking op de uitvoering va de wettelijke taken die de netbeheerder uitvoert. Dit zijn onder meer het in werking hebben en onderhouden van de netten, het waarborgen van een veilig en betrouwbaar transport van elektriciteit en gas, en het verzorgen van aansluitingen. De vastgestelde tarieven gelden het maximum dat de netbeheerder ten hoogste in rekening mag brengen.

Tariefstijgingen en -verschuivingen
Een belangrijkste oorzaak van de tarievenstijging voor elektriciteit zijn de toegenomen kosten die de landelijke netbeheerder TenneT in 2022 aan de regionale netbeheerders elektriciteit doorberekent (‘Inkoopkosten Transport TenneT’), omdat het bedrijf de komende jaren veel extra kosten maakt voor het verzwaren van het hoogspanningsnet.

Voor afnemers met een aansluiting op een regionaal net is het aan te bevelen om te kijken naar de tarieven van de regionale netbeheerder omdat er opvallend veel en soms grote verschuivingen zijn in de verschillende tariefcategorieën. Zo krijgen aangeslotenen bij Enduris (Zeeland) met forse stijgingen te maken doordat het bedrijf per 1 januari 2022 samen gaat met Stedin.

Meettarieven
Naast transport- en aansluittarieven brengen netbeheerders ook tarieven in rekening voor de energiemeter. De ACM stelt tarieven vast die netbeheerders maximaal mogen rekenen. De maximumtarieven zijn ten opzichte van het voorgaande jaar – wederom - alleen gecorrigeerd voor inflatie. De meettarieven zijn gelijktijdig met de transport- en aansluittarieven gepubliceerd.

VEMW, 6 december 2021