Terug naar nieuws

Hergebruik aardgasleidingen voor waterstoftransport biedt perspectieven

Ervaringen met industrieel hergebruik in Zeeuw-Vlaanderen positief

Gassen Klimaat Netwerken19 november 2021Karin Burghouwt

De 12 km lange omgebouwde waterstoftransportleiding tussen Dow Benelux (Terneuzen) en Yara (Sluiskil) laat zien dat het hergebruik van aardgastransportleidingen technisch mogelijk, betrouwbaar en veilig is. Die kennis en ervaring is van nut voor de realisatie van de zogenaamde waterstofbackbone die Gasunie wil gaan aanleggen om in de voorziening van koolstofneutrale – waterstof – moleculen te kunnen voorzien. Dat meldt Gasunie op haar website.

Hergebruik
In Zeeuws-Vlaanderen is al drie jaar een omgebouwde aardgasleiding voor waterstoftransport in gebruik. De leiding tussen de industriële sites van Dow Benelux (Terneuzen) en Yara (Sluiskil) was overbodig geworden in het landelijke gastransportnet van GTS. De bedrijven en Gasunie hebben onderzocht of de leiding geschikt gemaakt kon worden om waterstof – voor industriële toepassing - te transporteren. Waterstof die bij Dow vrijkomt in het productieproces, die zij zelf niet geheel nodig heeft, en waarvoor Yara als kunstmestfabrikant een nuttige toepassing heeft. Juridisch had het hergebruik van de leiding nog wel wat voeten in aarde, omdat waterstof niet voldoet aan de voorwaarden van de Gaswet(geving): gas van aardgaskwaliteit.

De nog te ontwikkelen waterstofbackbone moet een landelijk netwerk worden dat de vraag naar en het aanbod van waterstof verbindt: binnen en tussen de industriële clusters, met opslaglocaties en met het buitenland. Dit voorjaar kondigde staatssecretaris Ye┼čilgöz-Zegerius (EZK) aan om Gasunie te vragen de landelijke infrastructuur voor het transport van waterstof te ontwikkelen. Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan om 750 miljoen euro te reserveren voor vollooprisico’s bij de totstandkoming.

Investeringsplan 2022

Het overgrote deel van het landelijke transportnetwerk voor waterstof zal bestaan uit pijpleidingen die eerst werden gebruikt voor het transport voor aardgas. Dat hergebruik is veel doelmatiger dan de aanleg van een geheel nieuwe waterstof infrastructuur. In het ter consultatie voorgelegde Ontwerp Investeringsplan 2022-2032 heeft GTS becijferd dat de ontwikkeling van een backbone 1,5 mrd euro zal kosten. Voor VEMW is vooralsnog onduidelijk of in het genoemde bedrag óók kosten voor de netovername zijn opgenomen, hoe hoog die kosten zijn en op welke grondslag ze gebaseerd zijn.

VEMW, 19 november 2021