Terug naar nieuws

Gemiddeld gematigde tariefstijgingen regionale netbeheerders

Opvallend veel en soms grote verschuivingen in tariefcategorie├źn

Elektriciteit Gassen Netwerken27 oktober 2021Thessa de Ridder

De tarieven van de regionale netbeheerders stijgen gemiddeld gematigder dan vorig jaar, maar er zijn opvallend veel en soms grote verschuivingen in de verschillende tariefcategorieën. Aangeslotenen bij Enduris (Zeeland) krijgen met forse stijgingen te maken doordat het bedrijf per 1 januari 2022 samen gaat met Stedin. Dat blijkt uit de tariefvoorstellen die toezichthouder ACM heeft gepubliceerd.

Toegestane inkomsten
Per 1 januari 2022 zijn de nieuwe methodebesluiten 2022-2026 van kracht voor de landelijke en regionale netbeheerders. Via die besluiten stelt de ACM het niveau vast van de doelmatige kosten die via de tarieven maximaal in rekening gebracht mogen worden bij de elektriciteits- en gasnetgebruikers. Er zijn twee opvallende wijzigingen te noteren. De kapitaalslastenvergoeding (WACC) daalt door de – ten opzichte van de vorige reguleringsperiode - gedaalde rentevoet. Daarnaast nemen de precariokosten voor de netbeheerders af door een politiek besluit om deze kosten, die gemeenten in rekening brachten bij netbeheerders, uit te faseren.

Verschuivingen
De toegestane doelmatige kosten voor de regionale elektriciteitsnetbeheerders stijgen volgens de voorstellen met gemiddeld 3,63 procent tot bijna 3,3 mrd euro in 2022. Dat is een stuk minder dan vorig jaar (ruim 8 procent). Enexis (+7,86%) en Westland (+6,6%) zijn de grootste stijgers. Stedin stijgt met 3,34%, waar Liander het meest gematigd is (+0,46%).

Voor gas is er een toegestane kostendaling van 0,45 procent (t.o.v. 2021) tot een niveau van ca. 1,2 mrd euro. Ook hier zijn Westland (+3,24%) en Enexis (+2,79%) de grootste stijgers, en zijn Stedin (-0,88%) en Liander (-2,73%) de grote dalers.

In de tariefvoorstellen zijn opvallend veel - en soms grote - verschuivingen in de verschillende tariefcategorieën te zien. Afnemers die zijn aangesloten op de netten van Enduris worden geconfronteerd met de grootste stijgingen doordat het bedrijf per 1 januari 2022 samengaat met Stedin. Voor 2022 worden geen Enduris tarieven meer vastgesteld, maar gelden voor de Enduris-afnemers de Stedin-tarieven.

Gas
Opvallend is dat Liander en Stedin, die voorheen altijd een standaardtarief hanteerden, deze vanaf 2022 verruilen voor een HD en LD tarief, waarbij de telemetrie HD-tarieven met 100 procent stijgen. Bij Enduris vindt het omgekeerde plaats: daar krijgt een aangeslotene met een standaardtarief van Stedin te maken. De telemetrie klanten komen 4,7 procent lager uit. Voor Rendo is dat 16,6 procent lager. Profielklanten zien een lichte stijging (+1,4%), maar meest een tariefdaling: 4,5 procent bij Liander en 5,2-5,5 procent bij Stedin, afhankelijk van het drukniveau.

Elektriciteit
Landelijk netbeheerder TenneT laat in haar voorstellen voor 2022 een tariefdaling zien van 22 procent (EHS) en 4,4 procent (HS) voor het gecontracteerde transportvermogen. Voor de capaciteitstarieven kWmax is dat respectievelijk -17,3% en +0,4%. Die verandering werkt - door de cascadesystematiek -door in de lagere spanningsniveaus van de regionale netbeheerders.

Het samengaan van Enduris en Stedin pakt slecht uit voor de Enduris-afnemers die volgens het tariefmandje TS (25-50 kV) en met het 600 uursmandje worden afgerekend (+160-180 procent). Voor LS is dit +25-85 procent. De Enexis-tarieven stijgen in het kW/mnd capaciteitsmandje met 11,5-13,0 procent en 10 procent op het normaal- en laagtarief LS. De Liander-tarieven stijgen het meest gematigd m.u.v. de kWmax/mnd en Trafo HS en TS/MS (+8%). Dat mandje wordt ook zwaarder belast bij Stedin (+8%) en Enexis (+9%).

VEMW heeft de tarievenvoorstellen geanalyseerd, legt deze voor aan haar leden en zal op basis van de reacties een zienswijze voorbereiden.

VEMW, 27 oktober 2021