Terug naar nieuws

ACM: handelsbedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen op balanceringsmarkt gas

Toezichthouder blijft ondanks onbewezen marktmanipulatie case terecht alert

Gassen Beleid en toezicht21 september 2021Thessa de Ridder

Bedrijven die actief zijn op de internationale balanceringsmarkt voor gas moeten hun verantwoordelijkheid nemen en het proces van vraag en aanbod niet verstoren. Dat stelt toezichthouder ACM naar aanleiding van een onderzoek naar marktmanipulatie door een energiehandelaar op 16 en 17 juli 2017, waarbij manipulatie niet bewezen kon worden. De toezichthouder blijft volgens VEMW ondanks het ontbreken van bewijs terecht alert.

Balancering
Om gas veilig te kunnen transporteren en de integriteit van het openbare gasnet te borgen moet het gastransportnet in balans zijn. Het gastransportnet wordt op de juiste druk gehouden door per saldo even veel gas in te voeden als te onttrekken. Als een bedrijf tijdens een balanceringsactie gas inkoopt, verwacht de toezichthouder dat dit bedrijf zich inspant gas aan het systeem te onttrekken om zijn portfolio weer in balans te brengen en zo bij te dragen aan het terugbrengen van de balans in het systeem. Het balanceringssysteem is sinds 2011 zo ingericht dat de marktpartijen in principe via hun portfolio de integriteit van het net borgen. Landelijk netbeheerder GTS hoeft dan alleen maar in te grijpen wanneer het systeembalanssignaal in de zogenaamde oranje of rode zone komt. Dit marktconforme balanceringssysteem leidt tot een doeltreffende gasvoorziening tegen de meest doelmatige kosten.

Marktmanipulatie
Het is onwenselijk dat een marktpartij met een (aanzienlijk) aandeel in de totale onbalans van het systeem, tijdens balanceringsacties van netbeheerder GTS bij herhaling aanzienlijke volumes gas bijkoopt zonder het gekochte gas daadwerkelijk aan het systeem te onttrekken. Dit benadeelt andere marktdeelnemers en kan onder omstandigheden worden aangemerkt als een (verboden) marktmanipulatie. Bovendien ondermijnt dit de goede werking van het balanceringsregime.

De ACM heeft besloten in een onder de Europese REMIT-verordening (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) gemelde casus, een energiehandelsbedrijf geen boete op te leggen omdat er in deze casus onvoldoende bewijs is om zonder twijfel een overtreding van artikel 5 van de REMIT-verordening vast te stellen. Het onderzoek is voor de ACM wel aanleiding te verduidelijken wat zij verwacht van markdeelnemers op de balanceringsmarkt. Dat laatste is volgens VEMW volkomen terecht omdat de casus in 2017 geleid heeft tot zo’n 16 mln euro kosten, die ten laste zijn gekomen van de gasnetgebruikers in Nederland.

VEMW, 21 september 2021