Terug naar nieuws

Proef ondergrondse waterstof opslag geslaagd

In 2026 kan eerste zoutcaverne volledig in bedrijf zijn

Gassen Klimaat Netwerken17 september 2021Thessa de Ridder

Netwerkbedrijf Gasunie heeft op de locatie Zuidwending met succes op een veilige manier waterstof in de ondergrond ingebracht. Dit resultaat vormt een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van een koolstofarme waterstofvoorziening. Na verdere succesvolle afronding van het demonstratieproject kan Gasunie de ontwikkeling van opslag in zoutcavernes realiseren, waarvan de eerste in 2026 volledig in bedrijf kan zijn.

Waterstofvoorziening
Waterstof is een essentieel onderdeel van de koolstofarme energiemix in de toekomst. Om vraag en aanbod met elkaar te verbinden, gaat Gasunie een landelijke infrastructuur voor het transport van waterstof uitrollen, waarbij het waar mogelijk gebruik maakt van de bestaande aardgasinfrastructuur. De staatssecretaris van EZK heeft onlangs het voornemen uitgesproken dat Gasunie als beheerder van die infrastructuur aangewezen zal worden. Voor de voorziening is naast het transport van moleculen ook de balancering van het transportsysteem essentieel om de netintegriteit op ieder uur van de dag te kunnen borgen. Daarbij is grootschalige opslag van waterstof onmisbaar. Bijvoorbeeld voor het moment dat meer of juist minder duurzame elektriciteit wordt geproduceerd (aanbod) dan op dat moment verbruikt wordt (vraag). Waterstof kan doelmatiger grootschalig opgeslagen worden dan elektriciteit.

Kennis en expertise
Ondergrondse waterstofopslag in zoutcavernes is een veilige, doelmatige en betrouwbare manier om grote hoeveelheden energie op te slaan, ook voor langere tijd. De locatie Zuidwending biedt unieke omstandigheden om grootschalige waterstofopslag gereed te hebben voor de beoogde ontwikkeling van de waterstofmarkt. Bovendien beschikt Gasunie via dochteronderneming EnergyStock over de benodigde kennis en expertise, omdat al meer dan tien jaar op een veilige manier aardgas wordt opgeslagen in de zoutcavernes in Zuidwending.

Tijdens het demonstratieproject op de locatie Zuidwending is in een boorgat waterstof ingebracht om onderzoek te kunnen doen. De druk is daarbij stapsgewijs opgevoerd tot meer dan 200 bar. Ook zijn materialen en onderdelen die nodig zijn voor gasopslag beoordeeld op geschiktheid voor de opslag van waterstof. De lopende fase van werkzaamheden neemt circa vier tot zes weken in beslag. Vanaf november tot voorjaar 2022 volgen nog verdere demonstraties en tests.

Opschaling
Wanneer de demonstratiefase succesvol wordt afgerond volgt volgend jaar naar verwachting een definitief besluit om grootschalige waterstofopslag in zoutcavernes op de locatie Zuidwending te realiseren. De eerste zoutcaverne zou in 2026 volledig operationeel kunnen zijn, met groeimogelijkheden naar vier opslagcavernes in 2030. Daarmee ontstaat een opslagvolume dat past bij de huidige Nederlandse ambitie, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord, om 3 tot 4 GW groene waterstof uit duurzame elektriciteit in 2030 te realiseren.

VEMW, 17 september 2021