Terug naar nieuws

Bijdrage Nobian aan demand side response t.b.v. stabiliteit stroomnet

TenneT schat potentieel DSR in Nederland op 3,4 GW

Elektriciteit Klimaat 9 september 2021Thessa de Ridder

Chloorproducent Nobian (vh. Nouryon en AkzoNobel) kan in Rotterdam 40 MW aan flexibele vraagsturing – zogenaamde demand side response (DSR) - leveren. In samenwerking met energieleverancier Vattenfall kan zo ingespeeld worden op de toenemende schommelingen in het elektriciteitsaanbod van hernieuwbare energie uit zonne- en windenergie.

Flexibiliteit
Door het groeiende aandeel zonne- en windenergie kent het aanbod van elektriciteit steeds meer en grotere pieken en dalen. Om dit te balanceren gebruikt landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT regelvermogen. Dit regelvermogen wordt ingekocht bij verschillende leveranciers die acteren als zgn. ‘Balancing Service Provider’ (BSP), waaronder Vattenfall. Het regelvermogen bestaat uit een verzameling van productielocaties, met name – fossiele - gascentrales, die snel meer, of juist minder, elektriciteit kunnen leveren. De huidige centrales zijn in de toekomst niet altijd meer nodig en zullen niet altijd meer draaien, hetgeen de inzet ook duurder maakt. Tegelijkertijd moet het elektriciteitsnet wel 24 uur per dag in balans blijven.

Vraagsturing
Schommelingen in de elektriciteitsproductie kunnen gedeeltelijk worden opgevangen door demand side response van industriële grootverbruikers. Aanvullend op maatregelen met een beperktere beschikbaarheid zoals import. of beperkter wordende regelbare capaciteit van energiecentrales. De huidige inzet ligt volgens TenneT tussen de 700 en 1.900 MW. TenneT schat het potentieel van industriële vraagsturing In Nederland rond de 3.4 GW, mede gebaseerd op de trend van elektrificatie van industriële productieprocessen.

De chloorproductie van Nobian wordt nu aan het regelvermogen portfolio van TenneT toegevoegd. Het productieproces van de Nobian chloorfabriek in de Botlek maakt het mogelijk om maar liefst een vijfde (40 MW) van de chloorproductie flexibel in te zetten, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de elektriciteitsnetstabiliteit. Nobian zal de chloorproductie aanpassen als er plotseling meer of minder elektriciteit beschikbaar is. Als er minder elektriciteit beschikbaar is, wordt de chloorproductie automatisch afgeschaald. Het tempo wordt weer opgevoerd als het aanbod dat toelaat. Deze aanpassing gebeurt volautomatisch door real-time ondersteuning van Vattenfall.

Nobian streeft ernaar 50 procent hernieuwbare energie te gebruiken in 2025. Met hun flexibele chloorproductie kunnen ze zo niet alleen een belangrijke bijdrage leveren aan de betrouwbaarheid van de energievoorziening, maar ook aan de energietransitie, waarbij de vraag naar elektriciteit het aanbod van – groene - elektriciteit gaat volgen.

VEMW, 9 september 2021