Terug naar nieuws

Markt bevestigt belang balanceringsregime voor functioneren TTF gasmarkt

Kosten en risico’s van gas eindverbruikers aanzienlijk gedaald

Gassen Beleid en toezicht17 augustus 2021Karin Burghouwt

De marktconforme balancering van het landelijke gastransportnet zoals we die sinds april 2011 kennen is een belangrijk onderdeel van de succesvolle TTF Gasmarkt. Dat is opnieuw vastgesteld tijdens een marktsessie in juli jl. door netbeheerder GTS en representatieve organisaties waaronder VEMW. GTS organiseert op 21 september een vervolgsessie waarbij GTS voorstel(len) presenteert om het systeem nog verder te optimaliseren op basis van de aangereikte feedback, voortschrijdende inzichten en ideeën.

Bevestiging
GTS stelt vast dat de ervaringen met het bestaande marktconforme balanceringssysteem, dat in april 2011 is ingevoerd, positief zijn. De Nederlandse toepassing van de Europese balanceringsregels (Network Codes on Balancing) werkt in essentie goed, eenvoudig en robuust. Het systeem is effectief en de - near real time - informatie aan erkend programmaverantwoordelijken (‘shippers’) is uitstekend. VEMW kan deze conclusies delen. De onbalanskosten zijn sinds de invoering van het marktconforme systeem met maar liefst negentig procent gedaald en de risico’s zijn geminimaliseerd doordat marktspelers in staat zijn hun onbalansposities te optimaliseren en onderling te verhandelen. Het ingrijpen van landelijk netbeheerder GTS om de systeembalans te handhaven is hierdoor geminimaliseerd.

Voorstel(len)
GTS gaat op basis van de aangereikte feedback, voortschrijdende inzichten en ideeën voorstel(len) doen die kunnen bijdragen aan de marktbehoefte én de liquiditeit van de TTF gasmarkt. Uiteraard op basis van de Europese NC BAL doelstellingen en regels, die onder meer toezien op het borgen van een eerlijk en gelijk Europees speelveld. GTS zal de resultaten van deze exercitie in een nieuwe marktsessie op 21 september aan de representatieve organisaties voorleggen.

VEMW, 17 augustus 2021