Terug naar nieuws

ACM stelt nieuwe tarieven voor landelijk transport van gas vast

Transportboekingen nemen snel af en nacalculatieposten toe

Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven28 mei 2021Karin Burghouwt

Toezichthouder ACM heeft de gastransporttarieven van landelijk gasnetbeheerder GTS voor het jaar 2022 vastgesteld. De tarieven stijgen in 2022 met gemiddeld 18 procent. Dat is in lijn met het voorstel van landelijk netbeheerder GTS.

Tarievengrondslag
Het vaststellen van de tarieven voor het transport van gas vormt een onderdeel van de regulering van netbeheerders, die een monopolie hebben op het transport van gas en elektriciteit. Hiermee zorgt de ACM ervoor dat de transporttarieven niet hoger zijn dan nodig. Tegelijkertijd biedt het de netbeheerders een marktconform rendement op hun investeringen. Om de transporttarieven te bepalen, bepaalt de ACM eerst – op basis van het zogenaamde Methodebesluit – de totale toegestane inkomsten voor GTS. Voor 2022 is dat het eerste jaar onder het Methodebesluit voor de periode 2022-2026. De toegestane efficiënte kosten worden na vaststelling verdeeld over de verwachte hoeveelheid transportcapaciteit.

Tarieven 2022
GTS verwacht in 2022 fors minder transportcapaciteit, vastgesteld in zogenaamde rekenvolumina, te verkopen dan in 2021, omdat er minder gas wordt geëxporteerd (sluitingstraject Groningenveld) en het gasverbruik in Nederland niet toeneemt. De kosten worden dus over minder transportcapaciteit verdeeld. Dit is de belangrijkste reden voor de stijging van de tarieven. Omdat de transportcapaciteit die GTS verkoopt sneller daalt bij de invoeding van gas (16 procent: m.n. Groningenveld, Kleine Velden, gasopslag) dan bij de onttrekking (8 procent, waarbij industrie en huishoudens redelijk constant blijven), en het feit dat de kostenverdeling tussen invoeding en onttrekking 40:60 bedraagt, stijgen de 2022 exittarieven met ruim 12 procent minder sterk dan de entrytarieven (+22 procent).

Een andere reden voor de tariefstijging is dat GTS met ingang van het jaar 2022 investeringen sneller mag afschrijven. VEMW is tegen het ACM Methodebesluit 2022-2026 in beroep gegaan op dit punt om kosten versneld af te schrijven, maar totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan geldt dit ACM-besluit. Naast de rekenvolumina en versnelde afschrijving worden er enkele correcties toegepast op de toegestane inkomsten van GTS. Al met al stijgen de totale toegestane inkomsten voor GTS met ongeveer 4 procent.

Verwachtingen
Netbeheerder GTS verwacht voor de periode 2023-2026 een gedemptere tariefstijging voor de exitpunten van zo’n 4 procent per jaar, gebaseerd op onder meer een rekenvolume daling op die punten van 272 (2022) naar 221 (2026) mln kWh/uur/jaar, en een gemiddelde inflatie van 1,7 procent per jaar.

VEMW, 28 mei 2021