Terug naar nieuws

Pilot tijdsgebonden certificering groene stroom

Systeem zou beter aansluiten op balans verbruik en opwek

Klimaat Beleid en toezicht25 mei 2021Thessa de Ridder

De bedrijven Eneco, CertiQ en FlexiDAO gaan de tijdsgebonden certificering van groene stroom in een pilotproject testen, als mogelijke vervanger voor het huidige certificeringssysteem met Garanties van Oorsprong (GvO’s). Met de tijdsaanduiding worden de productie en het verbruik van groene stroom binnen hetzelfde uur of kwartier gemeten en geconsumeerd, gegarandeerd door certificering.

Certificering
Het huidige certificeringssysteem met Garanties van Oorsprong (GvO’s) werkt weliswaar naar behoren, maar biedt niet de mogelijkheid om tijdsgebonden te certificeren. Een GvO vermeldt nu de start- en einddatum van productie. Met een tijdsaanduiding kan de garantie worden gegeven dat de groene stroom binnen hetzelfde uur of zelfs binnen hetzelfde kwartier wordt geproduceerd en ook geconsumeerd. Dit sluit beter aan op een energiesysteem waarin de balans tussen verbruik en opwek steeds belangrijker wordt door de toename van weersafhankelijke elektriciteitsproductie met zon en wind. Een transparanter certificeringssysteem moet particulieren en bedrijven nauwkeuriger inzicht geven in de duurzaamheid van hun stroomverbruik. Het geeft hen de mogelijkheid scherpere keuzes te maken welke elektriciteit zij willen gebruiken en bedrijven kunnen hun behaalde duurzaamheidsambities nog explicieter maken.

Pilot
Het pilotproject gaat om een digitale koppeling tussen het off-shore windpark Amalia (120 MW) en een elektrische boiler (11 MW) die is aangesloten op het stadswarmtenet in de wijk Ypenburg in Den Haag. Met de koppeling tussen het windpark en de elektroboiler worden de benodigde metingen m.b.t. elektriciteitsproductie- en verbruiksdata uit verschillende systemen, met procedures en software getest om in de toekomst tijdsgebonden te kunnen certificeren. Daarnaast wordt er bekeken hoe de certificering van de tijdsgebonden groene elektriciteit ingepast kan worden in het bestaande wettelijke systeem van GvO’s. Het project is een van de zes projecten wereldwijd die de mogelijkheid van tijdsgebonden groene elektriciteit moet gaan testen. Dit gebeurt onder de paraplu van EnergyTag, een initiatief van de energiesector om samen met meer dan 100 bedrijven, overheden en NGO’s te werken aan een transparanter certificeringssysteem dat beter aansluit op de toename in het aanbod van energie die wordt opgewekt met wind en zon en daarmee weersafhankelijk is. Het doel is om de energietransitie te versnellen door 24/7 certificeerbare groene stroom aan te kunnen bieden.

FlexiDAO levert in het pilotproject de technologie gebaseerd op blockchain om de productie en het verbruik 24/7 te volgen, ondersteund met de meetdata die Eneco ter beschikking stelt. CertiQ is wettelijk verantwoordelijk voor de certificering van elektriciteit en hernieuwbare warmte en onderzoekt binnen dit pilotproject hoe een transparantere, tijdsgebonden certificering kan worden ingepast binnen het huidige systeem van certificering van duurzame energie. De eerste resultaten uit het pilotproject worden verwacht in het najaar.