Terug naar nieuws

Industriële waterstofinitiatieven moeten CO2-emissies fors reduceren

Ruim 200.000 ton waterstofproductie per jaar in 2 projectplannen

Klimaat Beleid en toezicht1 april 2021Thessa de Ridder

Deze week zijn twee grote initiatieven wereldkundig gemaakt om met inzet van blauwe en groene waterstof de industriële CO2-emissies fors te reduceren. Tata Steel heeft de ambitie om in IJmuiden 100.000 ton blauwe waterstof te produceren en maar liefst 5 Mton CO2-emissies te reduceren. Energiebedrijf Örsted wil in Zeeland een 1 GW electrolyser en additioneel 2 GW offshore windpark realiseren. Dat moet op jaarbasis ruim 100.000 ton groene waterstof opleveren.

Tata Steel
Tata Steel Nederland heeft met de Rijksoverheid afspraken gemaakt in een Expression of Principles over de CO2-reductie. Het staalbedrijf uit IJmuiden heeft de ambitie om in 2030 maar liefst 5 Mton CO2 te reduceren per jaar. Dat is een reductie van maar liefst 40 procent in 2030 t.o.v. 1990. Dat moet gebeuren door de afvang van CO2 vanuit de hoogovens en opslag daarvan in lege gasvelden op zee (CCS) op meer dan 50 km van de kust. Door het gebruik van de restgassen in een waterstoffabriek moet 100.000 ton waterstof per jaar geproduceerd worden. Ook de CO2 die daarbij ontstaat wordt afgevangen en opgeslagen. De waterstof kan ingezet worden in de staalproductie of geleverd worden aan een openbaar waterstofnet.

Als de plannen worden goedgekeurd en de benodigde financiering wordt overeengekomen, is het plan ook een belangrijke stap richting CO2-neutraliteit in 2050. Hierbij bekijkt en overweegt Tata Steel nog verschillende opties.

Örsted
Energiebedrijf Ørsted heeft in samenwerking met industriële partijen uit het Nederlands-Vlaamse North Sea Port cluster en gesteund door Smart Delta Resources, de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen SeaH2Land gepresenteerd. Het initiatief beoogt een 1 GW elektrolyser te realiseren om groene waterstof te produceren. Daarvoor moet een additioneel 2 GW offshore windpark gerealisereerd worden om de electrolyser van groene stroom te voorzien.

In samenwerking met netbeheerders wil Örsted toewerken naar een regionaal waterstofnetwerk met zo’n 45km aan pijpleidingen tussen Vlissingen-Oost en Gent. Het netwerk moet de industriële partners ArcelorMittal, Yara, Dow Benelux en Zeeland Refinery voorzien van groene waterstof om zo de productie van staal, ammoniak, ethyleen en brandstoffen te verduurzamen. Het industriële cluster in Zeeland is met 580.000 ton de grootste – grijze - waterstofverbruiker van Nederland. SeaH2Land kan zo’n 20% van dit fossiele verbruik verduurzamen.