Terug naar nieuws

Klimaatuitdagingen leiden tot nieuwe samenwerkingen en businessmodellen

Vertrouwen en analyses van procesdata en risico’s basis voor succes

Klimaat Beleid en toezicht24 maart 2021Thessa de Ridder

Bedrijven zijn volop bezig om hun CO2-emissies te reduceren en hun koolstofvoetafdruk te verkleinen. De voorlopers in de ontwikkeling laten zien dat naast technologie-ontwikkeling en innovatie, nieuwe samenwerkingsverbanden en businessmodellen leiden tot resultaat. Vertrouwen in de oplossing en de partners, met enige flexibiliteit, zijn essentiële randvoorwaarden. Dat zijn de belangrijkste take-away’s van de tweede Inspiratietour in 2021 van RVO, NVDE en VEMW.

Integratie
Een case van Centrica Business Solutions bij papierfabriek Sappi (Lanaken, Maastricht) laat zien dat integrale oplossingen nieuwe mogelijkheden bieden om de capaciteit van industriële assets beter te benutten door verder te kijken dan de fabriekspoort. Centrica heeft een zogenaamde Virtual Power Plant (VPP) opgetuigd door afspraken te maken met zo’n 250 bedrijven om zo 2,3 GW aan flexibel inzetbaar vermogen te kunnen gebruiken om vraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt op enig moment te kunnen matchen. Omdat de toenemende volatiliteit op de markt leidt tot forse prijsschommelingen kan een individuele energie grootverbruiker in de VPP-pool zijn assets te gelde maken en is er door de collectiviteit een nieuw businessmodel ontstaan. Leidend tot een stabielere markt met door de sturingsmogelijkheden een reductie van emissies.

Business case
Energiebedrijf Eneco zet ook al enige tijd in op elektrificatie van de industrie, met hernieuwbare opwek (wind, zon) en elektrische boilers en warmtepompen. Samen met Heerema Marine Contractors is Eneco een project gestart om zeeschepen in de Rotterdamse haven van walstroom te voorzien. Nieuwe business, want traditioneel draaiden de fossiele utilities op een vaartuig aan de kade ook gewoon door. Nu is er een elektrisch walstroomstation (20 MW), dat past in de ambitie van het Havenbedrijf Rotterdam om in 2030 zo’n 90 procent van de schepen aan de kade aan de stekker te hebben liggen. Er ontstaat nu een business case ondanks de tegengestelde belangen van de partners, immers, Heerema wil zo kort mogelijk aan de kade liggen en Eneco wil het walstation 24/7 draaiende hebben.

Vertrouwen
Dat vertrouwen tussen - en flexibiliteit van - partners van groot belang zijn werd duidelijk uit de ontwikkeling van duurzame utilities op de aardgasloze Eindhovense Brainport Industries Campus (BIC). ENGIE heeft het aangedurfd om nog tijdens de initiële bouwfase van VolkerWessels in te stappen met een 10 MW netaansluiting en 2,2 MW zon-PV installatie, met de optie voor 1 MW aan e-boilers en batterij-opslag. De belangrijkste randvoorwaarden: garanties, een goede risico-analyse en vertrouwen. Met duidelijke afspraken om te komen tot de realisatie van een beheersbaar project én een betrouwbare en betaalbare bedrijfsvoering.

Smart business model
Global Green heeft een business model opgetuigd waarbij zij op basis van hun expertise en analyse kosteloos een energiebesparingspotentieel van 15-50 procent kunnen voorschotelen aan een energie eindgebruiker. De aanpak doorbreekt vaak voorkomende barrières m.b.t. prioriteitsstelling (urgentie), kennis en expertise (data-analyse en doorrekening van mogelijke maatregelen) en kapitaal (projectfinanciering op een terugverdientijd van 8 in plaats van 2-3 jaar). De gerealiseerde klantervaringen geven aan dat ook hier vertrouwen essentieel is om emissiereductiepotentieel te kunnen verzilveren!

Er volgen nog 3 van 5 inspiratietours, met als thema’s Energy Service Companies (EsCo’s, 13 april), Energie, Innovatie en Klimaatfondsen (11 mei) en beprijzingen van CO2-emissies (8 juni). Als u voorgaande webinars gemist heeft kunt u de verslagen, presentaties en filmpjes terugvinden op de website van het Platform Verduurzaming Industrie.