Terug naar nieuws

Wijziging korting voor afschakelbare capaciteit gas

Korting wijzigt op grond van gebruik van de dienst

Gassen Beleid en toezicht, Prijzen en tarieven26 februari 2021Karin Burghouwt

Toezichthouder ACM heeft de korting voor de afschakelbare capaciteit in de Tarievencode gas na berekening vastgesteld op 0,03 procent. Dit gewijzigde kortingspercentage volgt uit een berekening die rekening houdt met de daadwerkelijke afschakelingen in de afgelopen drie gasjaren.

Codewijzigingsbesluit
Het codewijzigingsbesluit geeft invulling aan de consultatieverplichting van de Europese netwerkcode over harmonisatie van de tariefstructuren (NC-TAR). Artikel 28 van deze code vereist dat de ACM de multiplicatoren, de seizoensfactoren, de korting voor LNG faciliteiten en de korting voor afschakelbare capaciteit jaarlijks consulteert, en dat zij vervolgens op basis van deze consultatie een besluit neemt.

De ACM wijzigt de onderliggende parameters (multiplicatoren, seizoensfactoren, korting LNG-faciliteit) niet, maar wel de hoogte van de korting – van 0,02 naar 0,03 - omdat het aantal daadwerkelijke afschakelingen in de afgelopen gasjaren daar aanleiding toe geeft.