Terug naar nieuws

Opnieuw watertekorten in 2020

Watermanagementcentrum blikt terug op droogteseizoen 2020

Beleid en toezicht16 februari 2021Karin Burghouwt

2020 was voor Nederland het derde jaar op rij met watertekorten. Voor het zuiden van het land zelfs het vierde jaar. Gemiddeld was het een warm jaar en een warm droogteseizoen dat al vroeg begon met vanaf half maart tot eind mei zeer sterk oplopende neerslagtekorten. Augustus was de warmste sinds 1901 met een hittegolf in de tweede week van de maand. In deze periode moesten bedrijven langs de Maas de bedrijfsvoering aanpassen aan de lage waterafvoer en aan de hoge watertemperatuur. Eén en ander is te lezen in eenterugblik van het Nederlandse Watermanagementcentrum (WMCN) op het droogteseizoen 2020.

Effecten te overzien
De effecten van de droogte en laagwater waren vooral te merken voor de landbouw, de scheepvaart en de natuur. Doordat de hevige droogteperiode van april en mei vóór het echte groeiseizoen plaatsvond, waren de effecten uiteindelijk te overzien. Voor de natuur, verzakkingen van funderingen van gebouwen en cultuurhistorie is wel sprake van duidelijke effecten van drie droge jaren achter elkaar. Daar komt bij dat het waterbeheer op water afvoeren is gericht waardoor grondwaterstanden laag zijn. Over de industrie wordt opgemerkt dat er in augustus aanpassingen nodig waren bij bedrijven langs de Maas. Daarnaast wordt specifiek gewezen op de situatie bij Nouryon in Hengelo waar enige tijd de productie verlaagd werd vanwege problemen met de hoge watertemperatuur.

Geleerde lessen toegepast
Gedurende het droogteseizoen kon gebruik worden gemaakt van de in 2018 geleerde lessen. Zo lag er een nieuw landelijk draaiboek waterverdeling en droogte, waarin de aanbevelingen uit de evaluaties na 2018 verwerkt zijn. Ook kon gebruik worden gemaakt van een nieuwe versie van de handleiding van de verdringingsreeks. Verder kwamen er nieuwe ‘redeneerlijnen’ ofwel handelingsperspectieven voor de optimale verdeling van water beschikbaar voor het Amsterdam-Rijnkanaal, het Noordzeekanaal, de Rijn-Maasmonding, Zuid-Nederland en het IJsselmeergebied. VEMW was betrokken bij de totstandkoming van het advies van de Beleidstafel Droogte en werkt actief mee aan de uitvoering van de aanbevelingen, zoals het opstellen van waterprofielen.

Bron: Ministerie van I&W