Terug naar nieuws

Energiewet 1.0 moet energietransitie gaan faciliteren

Zorgen over rechtspositie aangeslotenen

Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving7 januari 2021Thessa de Ridder

Het ministerie van EZK heeft de Energiewet 1.0 op 17 december 2020 tot 11 februari 2021 formeel in consultatie gebracht. VEMW onderschrijft het belang van wetgeving die de energietransitie faciliteert en is bezorgd over de voorgestelde afzwakking van de rechtspositie van aangeslotenen. VEMW zal een zienswijze indienen na overleg met haar leden.

De Energiewet 1.0 moet de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 samenvoegen met als doel de energietransitie, onder meer door systeemintegratie, te faciliteren. Eerder heeft VEMW op het werkdocument ‘Contouren van de Energiewet’ gereageerd. De Energiewet zal grote gevolgen hebben voor grootverbruikers. De fundamentele rechten en plichten van bijvoorbeeld gesloten distributiesystemen, maatschappelijke multisites en WKK-eigenaren worden hierin herijkt. VEMW analyseert momenteel het geheel aan wijzigingen.

VEMW onderschrijft het belang van wetgeving die de energietransitie faciliteert en netbeheerders in staat stelt bestaande infrastructuur slimmer te gebruiken. VEMW is echter bezorgd over de voorgestelde afzwakking van de rechtspositie van aangeslotenen die lijkt te volgen uit enkele fundamentele keuzes die worden voorgesteld bij dit wetsvoorstel. In onze zienswijze zullen wij hier uitgebreid op terugkomen.

VEMW-leden zijn uitgenodigd om uiterlijk 18 januari a.s. hun belangrijkste bevindingen voor te leggen aan het bureau, zodat een concept zienswijze kan worden opgesteld en een zienswijze kan worden ingediend op 11 februari 2021.