Terug naar nieuws

Zó werkt energie in Nederland’ van start

Elektriciteit Gassen Klimaat 15 oktober 2020Thessa de Ridder

Op de Klimaatdag op 12 oktober is ‘Zo werkt energie in Nederland’ officieel gelanceerd. Het doel is om een toegankelijk, feitelijk en neutraal overzicht te bieden van de werking van het energiesysteem in Nederland. Dit moet de basis zijn voor een geïnformeerde dialoog om van daaruit betere beslissingen te nemen over energie en klimaat in Nederland. VEMW is een van de partners.

‘Zó werkt energie in Nederland’ voorziet volgens de initiatiefnemers in een leemte. Ondanks een overvloed aan beschikbare informatie ontbreekt het aan één plek waar de werking van het energiesysteem op toegankelijke en gezaghebbende wijze wordt gepresenteerd. Ed Nijpels (voorzitter voortgangsoverleg Klimaatakkoord) beaamt dat: “Eigenlijk had het er al moeten zijn. Het is heel goed dat we een standaardwerk hebben wat je kunt raadplegen en waarin objectief de feiten en cijfers staan opgesomd.”

‘Zó werkt energie in Nederland’ wordt een uitgave waarin het energiesysteem stap voor stap in een serie visualisaties inzichtelijk wordt gemaakt. Het boek is bedoeld voor de groeiende groep professionals die komende jaren met het energiesysteem en de transitie aan de slag gaat. De Argumentenfabriek is initiatiefnemer en uitvoerend partner van ‘Zó werkt energie in Nederland’.

‘Zó werkt energie in Nederland’ gaat van start vanuit een brede coalitie van partijen, zowel publiek als privaat, van producent tot consument en van traditionele tot nieuwere spelers in het energiesysteem. Allemaal met een direct belang in de energiehuishouding. “Het is dringend noodzakelijk dat we proberen met al die partijen tot een eenduidig en geïntegreerd stuk te komen”, aldus Ed Nijpels.

Het boek ‘Zó werkt energie in Nederland’ wordt naar verwachting in mei 2021 gepresenteerd.
'Zó werkt energie in Nederland' is een samenwerking van Bouwend Nederland, EBN, Energie Nederland, Energie Samen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Gasunie, Glastuinbouw Nederland/Kas als Energiebron, KVGN, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, NOGEPA, Nationaal Programma RES, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), NWEA, Platform Geothermie/DAGO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Techniek Nederland, TNO, Topsector Energie en VEMW, VNCI en VNPI. De Argumentenfabriek is uitvoerend partner van Zó werkt energie in Nederland.