Terug naar nieuws

EZK, Gasunie en TenneT onderzoeken inzet landelijk gasnet voor de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur

VEMW: doelmatigheid waterstof infrastructuur belangrijke voorwaarde voor verduurzaming industrie

Elektriciteit Gassen Klimaat Netwerken16 juni 2020Thessa de Ridder

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat samen met de netwerkbedrijven Gasunie en TenneT onderzoeken onder welke voorwaarden een deel van het bestaande aardgasnet kan worden ingezet voor het transport van waterstof. Dit onderzoek moet nog dit jaar bijdragen aan een tijdig besluit over de realisatie van infrastructuur voor transport en opslag van waterstof. Voor VEMW zijn de realisatie én de doelmatigheid van een waterstof infrastructuur belangrijke voorwaarden voor de verduurzaming van de industrie, die naast klimaatneutrale elektronen ook -moleculen nodig heeft.

Kabinetsvisie
Het kabinet ziet een belangrijke rol weggelegd voor CO2-vrije waterstof bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem. De opschaling van waterstof draagt namelijk niet alleen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar biedt ook kansen voor economische groei, zoals is toegelicht in de Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn. Nederland kan dankzij haar gunstige ligging, de internationale havens en de aanwezige gasnetten en opslagcapaciteit ook in de toekomst een hubfunctie vervullen voor energie. Het Kabinet heeft – naast een groen gas routekaart - eind maart een Waterstofvisie aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Infrastructuur
Er is nog geen landelijk dekkende infrastructuur voor klimaatneutrale waterstof. De taskforce TIKI heeft in haar advies aan de minister van EZK in mei becijferd dat het realiseren van een waterstofhoofdinfrastructuur, gebruik makend van de bestaande aardgastransportnetten, een investering in ombouw zou vergen van 0,7-2 mrd euro. In het onlangs gepubliceerde ontwerp investeringsplan komt netbeheerder Gasunie Transportservices (GTS) uit op 1,7 mrd euro inclusief het plaatsen van nieuwe compressie en exclusief eventuele overnamekosten.

Met het onderzoek ‘HyWay 27’ brengen netwerkbedrijven Gasunie en TenneT samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in kaart hoe en onder welke voorwaarden het bestaande gasnet in de toekomst kan worden benut voor het transport van waterstof.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de inrichting van een markt voor klimaatneutrale waterstof biedt kansen voor de industrie. Voor VEMW zijn de realisatie én de doelmatigheid van een waterstof infrastructuur belangrijke voorwaarden voor de verduurzaming van de industrie, die naast klimaatneutrale elektronen ook -moleculen nodig heeft. Als grondstof bij de productie van onder meer ammoniak en methanol, maar ook als brandstof bij bijvoorbeeld hoge temperatuur processen in de staal-, glas- en keramiekindustrie. Bij de inrichting van een waterstofmarkt met de bijbehorende infrastructuur moeten, net als op de elektriciteits- en gasmarkt, de rollen en taken wettelijk verankerd worden en de rechtsbescherming van gebruikers goed geborgd. Met bijzondere aandacht voor de veiligheid en kwaliteit. Wij hebben deze en andere randvoorwaarden opgenomen in een position paper waterstof en denken graag met de initiatiefnemers van HyWay27 mee over de realisatie van de infrastructuur voor transport en opslag van waterstof.”