Terug naar nieuws

CO2-uitstoot EU-ETS bedrijven verder gedaald

Dalende trend zet sinds 2015 door

Klimaat Beleid en toezicht17 april 2020Karin Burghouwt

De CO2-uitstoot van de bedrijven in Nederland die onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen is in 2019 gedaald met 4,2 procent t.o.v. 2018. Hiermee wordt een dalende trend doorgezet die in 2015 begon. In 2019 ging in het in totaal om 83,7 Mton (94,1 Mton in 2015). De 420 bedrijven uit de industrie en de energiesector die onder het EU-ETS vallen zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Daling
De daling van de emissies van de EU-ETS bedrijven komt in belangrijke mate door een vermindering van de uitstoot van kolencentrales. Waar kolen in 2015 nog verantwoordelijk waren voor ruim 61 procent van de CO2-uitstoot in de energiesector, is dat in 2019 bijna gehalveerd (32,6%) door inzet van aardgas, biomassa en zon- en windenergie.

Waar de energiesector in 2019 ruim 7,6 procent minder CO2 uitstootte dan in 2018, daalde de uitstoot uit de schoorstenen van de industrie met 0,8 procent. Met deze daling stoot de Nederlandse energiesector voor het tweede jaar op rij minder CO2 uit dan de industrie.

Klimaatakkoord
De energiesector heeft in 2019 zo’n 3,3 Mton CO2 minder uitgestoten. Het klimaatakkoord vraagt om een vermindering van in totaal 20,2 Mton in 2030 t.o.v. 1990. Het emissiecijfer voor de industrie is 55,1 Mton in 2015. Richting 2030 moet de industrie nog 19,4 Mton reduceren. Dit is een combinatie van bestaand beleid (5,1 Mton) en de additionele Klimaatakkoord opgave (14,3 Mton).