Terug naar nieuws

Waterschappen steunen ondernemers tijdens coronacrisis

Belastingen24 maart 2020Thessa de Ridder

Als ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de crisis, krijgen ze uitstel. Verschillende waterschappen zetten bovendien de invordering van belastingen stil en betalen facturen direct. Dat maken de Unie van Waterschappen, MKB-Nederland en VNO-NCW afgelopen zondag bekend. Verder doen waterschappen hun best om de opdrachtverlening en vergunningverlening aan bedrijven door te laten gaan, zodat het werk in de grond-, weg- en waterbouw kan doordraaien.

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, laat weten dat waterschappen zich medeverantwoordelijk voelen voor de continuïteit van de Grond- Weg- en Waterbouwsector die eerder al hard is geraakt door maatregelen rond PFAS en stikstof. De Unievoorzitter geeft aan dat de waterschappen alles op alles zetten om het werk door te laten gaan. Hij meldt dat daarbij de gezondheid van medewerkers en andere betrokkenen altijd voorop staan. Tot nu toe lukt het waterschappen goed om het werk te continueren, aldus van der Sande.

Maatregelen
De meest voorkomende maatregelen van de waterschappen zijn:

  • Er wordt coulant omgegaan met verzoeken om uitstel van betaling. Ondernemers en zzp-ers die aangeven dat ze hun belastingaanslag als gevolg van de crisis niet op tijd kunnen betalen, krijgen bij de meeste waterschappen uitstel van betaling en hoeven de aanslag voorlopig dus niet te betalen. Het uitstel geldt voorlopig voor bepaalde tijd, meestal voor een periode van 3 tot 6 maanden vanaf nu.
  • Er worden ook soepele betalingsregelingen getroffen. De opgelegde aanslag wordt dan wel betaald, maar dat kan in een langere periode.
  • Veel waterschappen betalen facturen sneller, ruim voor de vervaldatum.
  • Al het beheer en onderhoud, de uitvoering van projecten en de voorbereiding van nieuwe projecten gaan zoveel als mogelijk door.

Cruciale beroepsgroep
Rond de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) in Nederland heeft de Rijksoverheid bepaald welke cruciale beroepsgroepen de samenleving draaiende houden. Het gaat daarbij om beroepsgroepen die in deze situatie vragen om continue bezetting. De waterschappen zijn recent toegevoegd aan de lijst. Waterschappen nemen maatregelen waarbij bijvoorbeeld belangrijke functies in ploegendiensten of afgezonderd van elkaar worden gedaan. Zo werken bijvoorbeeld peilbeheerders in wisselroosters, evenals medewerkers die in de proceskamers van de waterzuivering werken. Zo kunnen volgens de waterschappen de dijken sterk worden gehouden en kan het zuiveren van het afvalwater gewoon doorgang vinden.

Bron: Unie van Waterschappen