Terug naar nieuws

Kabinet stelt heffing EB en ODE voor bedrijven tijdelijk uit

Uitstel onderdeel extra pakket aan Corona noodmaatregelen

18 maart 2020Thessa de Ridder

Snel na de aankondiging van minister-president Rutte dat er verstrekkende maatregelen worden genomen om de verspreiding van het Corona-virus maximaal te controleren, heeft het kabinet aanvullende stappen genomen met een pakket extra maatregelen om de financieel-economische schade te voorkomen. Onderdeel van het pakket is een tijdelijk uitstel voor de heffing van de Energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf.

Noodpakket
De overheid heeft concrete voorstellen gedaan om schade aan banen en de economie als gevolg van de coronacrisis te voorkomen. Met name de versoepelingen in de nieuwe regeling voor werktijdverkorting (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) moeten snel soelaas bieden nu in hele sectoren de omzet bijna wegvalt. Zo gaat het percentage voor de vergoeding van de niet gewerkte uren bijvoorbeeld naar 90 procent en kunnen ondernemers er met terugwerkende kracht tot 1 maart gebruik van maken. Het UWV verstrekt een voorschot van 80 procent. Ook flexkrachten vallen onder de regeling. De financieringssteun voor met name grotere mkb-bedrijven wordt uitgebreid via de GO-regeling nu liquiditeit een steeds groter issue wordt. De sociale partners hebben met het kabinet afgesproken om het pakket eventueel later aan te passen als dit nodig mocht blijken.

ODE-heffing
Onderdeel van het noodpakket is dat alle getroffen ondernemers eenvoudiger uitstel van belasting kunnen aanvragen. Het kabinet wil de heffing van de Energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Het kabinet onderzoekt nog hoe dit kan worden vormgegeven. Daarbij is het met name van belang dat het uitstel van betaling voor de belastingplichtige energieleveranciers daadwerkelijk ook leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas.