Terug naar nieuws

Elektriciteitsproductie naar recordhoogte

Verbruik nagenoeg gelijk en import afgenomen

Elektriciteit Markt17 maart 2020Thessa de Ridder

De productie van elektriciteit is in 2019 naar een recordhoogte gestegen van 121 mln MWh. Een toename van 6 procent t.o.v. 2018 bij een nagenoeg gelijk elektriciteitsverbruik in ons land en een gedaalde import van elektriciteit. Steenkool wordt verdrongen door aardgas en hernieuwbaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Brandstofmix
De elektriciteitsproductie met steenkool is sterk gedaald van ruim 27 (2018) naar ruim 17 mln MWh in 2019. De bijdrage van aardgas steeg in dezelfde periode van bijna 58 naar 71 mln MWh. Belangrijkste reden: de lagere kosten van aardgas; een combinatie van een lagere aardgas commodityprijs en relatief lagere CO2-kosten.

De totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen is toegenomen van bijna 19 (2018) naar bijna 22 mln MWh in 2019. Hiermee was voor het eerst de productie van hernieuwbare elektriciteit groter dan de uit steenkool opgewekte hoeveelheid elektriciteit.

Import en export
De invoer van elektriciteit uit Duitsland daalde van 21 (2018) naar 12 mln MWh in 2019. Tegelijkertijd verzesvoudigde de uitvoer van Nederlandse stroom naar Duitsland. Het beeld met België was precies omgekeerd. In 2019 is 2,8 mln MWh meer elektriciteit uit België ingevoerd, terwijl 3,8 mln MWh minder werd uitgevoerd.