Terug naar nieuws

GDS ontheffinghouders bereiden zich voor op nieuwe regelgeving

VEMW zet zich in voor eenduidige rechten en plichten GDS-ontheffinghouders

Gassen Netwerken12 februari 2020Thessa de Ridder

In 2019 is veel regelgeving veranderd waar GDS-ontheffinghouders mee aan de slag moeten. Op 7 februari 2020 heeft VEMW een informatiebijeenkomst voor GDS-en (Gesloten Distributie Systemen) georganiseerd over de laatste ontwikkelingen op gebied van markttoegang, allocatie, certificering van elektriciteitsverbruik en energiebelasting. GDS ontheffinghouders zijn bijgepraat over hoe zij hieraan kunnen voldoen.

ACM dwingt volledige markttoegang af
Afgelopen vrijdag lichtte de ACM toe hoe allocatie van energieverbruik binnen een GDS via suballocatie of via deelname aan het elektronisch berichtenverkeer kan plaatsvinden. De ACM heeft in maart 2019 de netbeheerders opdracht gegeven GDS-ontheffinghouders toegang te verlenen tot hun centrale communicatiesysteem van de netbeheerders. Deze opdracht moest het mogelijk maken voor GDS-ontheffinghouders om aangeslotenen op hun net volledige markttoegang te bieden via deelname aan het elektronisch berichtenverkeer. Per 1 december 2019 wordt deze mogelijkheid zelfs de nieuwe standaardmethode. Er zijn al enkele GDS-en begonnen met de procedure om allocatie op deze wijze in te richten. EDSN, de organisatie die namens de netbeheerders werkt aan data-uitwisseling in de energiesector, heeft de opdracht van de ACM uitgevoerd om toegang tot het Centrale Aansluitingenregister (C-AR) voor GDS-ontheffinghouders mogelijk te maken. Met toegang tot dit systeem kunnen GDS-ontheffinghouders aangeslotenen op hun net volledige markttoegang verlenen. Om hier gebruik van te kunnen maken, heeft EDSN een onboardingsprocedure ontwikkeld welke een GDS moet doorlopen alvorens toegang te krijgen.

Full disclosure
CertiQ, de certificatie-instelling voor stroom, lichtte toe hoe full disclosure ertoe leidt dat bij levering van elektriciteit, de levering vergezeld wordt door Certificaten van Oorsprong (grijze stroom) of Garanties van Oorsprong (groene stroom). Iedere partij die elektriciteit levert aan een eindafnemer is leverancier en is daarmee verantwoordelijk voor het afboeken van de totale levering certificaten. Op een GDS kan de ontheffinghouder optreden als leverancier en daarmee verantwoordelijk worden voor de afboeking van certificaten. Daarnaast heeft een GDS ontheffinghouder een faciliterende verplichting wanneer op zijn netwerk elektriciteitsopwekking plaatsvindt.

Energiebelasting
De Belastingdienst heeft uitgelegd hoe op GDS-en WOZ objecten worden afgebakend en wat dit betekent voor verschuldigde energiebelasting. De leverancier is belastingplichtig, wat betekent dat in veel gevallen de GDS-ontheffinghouder belastingplichtig is. Door hun energiebelastingsheffing juist in te richten kunnen GDS-en boetes voorkomen, en door het correct te clusteren voorkomen dat ze onterecht teveel belasting afdragen.

GDS-en gaan veel veranderingen tegemoet. Om zekerheid te bieden over de verplichtingen waaraan zij moeten voldoen en welke rechten zij genieten zal VEMW zich blijven inzetten voor eenduidige en kenbare regelgeving die uitvoerbaarheid tegen minimale kosten borgt.