Terug naar nieuws

Groene waterstof krijgt belangrijke boost in Nederland

Europese steun voor project van consortium Nouryon en Gasunie

Klimaat Beleid en toezicht22 januari 2020Thessa de Ridder

De ontwikkeling van groene waterstof in Nederland krijgt een belangrijke boost met de toekenning van 11 mln euro subsidie aan het ‘Djewels’ project in Delfzijl. De subsidie wordt verstrekt door een partnership van de Europese Commissie en de industrie aan een consortium van 6 partijen waaronder Nouryon, Gasunie en BioMCN. Het project wordt ook ondersteund met 5 mln euro subsidie van het Waddenfonds, dat investeert in projecten in Noord-Nederland. Nouryon en Gasunie verwachten nog dit jaar een definitief investeringsbesluit voor de fabriek te nemen.

Project
De subsidie wordt toegekend door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU), een partnerschap van de Europese Commissie en de industrie, dat de ontwikkeling van nieuwe waterstoftechnologie stimuleert.

De 20 MW elektrolyser van Nouryon en Gasunie, die groene waterstof produceert, zou de eerste in haar soort zijn die op deze schaal in Europa wordt geïmplementeerd. Bij het project zijn nog vier andere partners betrokken. McPhy levert innovatieve alkaline elektrolysers met electroden van DeNora om hernieuwbare elektriciteit om te zetten in 3 kton groene waterstof per jaar. BioMCN combineert deze waterstof met CO2 uit andere productieprocessen om hernieuwbare methanol te produceren (CO2-reductie 27 kton/jaar). Hinicio is de projectconsultant.

Initiatieven
Het 20 MW Djewels-project in Delfzijl is een van verschillende groene (electrolyse) en blauwe (aardgas+CCS) waterstofinitiatieven in Nederland, gericht op het terugdringen van CO2-emissies. Het is een belangrijke mijlpaal in de transitie naar een duurzamere, circulaire economie, waarbij emissievrij moleculen worden geproduceerd die nodig zijn voor de energievoorziening en als grondstof. Nouryon en Gasunie onderzoeken mogelijkheden om de capaciteit van de installatie in Delfzijl te verhogen van 20 MW tot 60 MW om te kunnen voldoen aan de vraag naar groene waterstof voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstof.

In 2019 realiseerde Gasunie nog een 1 MW elektrolyseproject HyStock in Veendam. Inmiddels zijn er vele initiatieven, onder andere in de industrieclusters IJmond, Rijnmond en Zeeland. Als alle initiatieven uitgevoerd worden zal er in 2030 in Nederland een totale waterstofcapaciteit staan van 3-4 GW. De uitdaging zit in de opschaling, versnelling en realisatie van projecten, waarvan het grootste nu bekende Nederlandse project een omvang heeft van 250 MW (Nouryoun en BP in de Rijnmond).