Terug naar nieuws

Potentieel voor CO2-infrastructuur (CCUS) Noordzeekanaalgebied

Studie ‘Athos’ toont haalbaarheid aan

Klimaat Netwerken3 oktober 2019Thessa de Ridder

Gasinfrastructuurbedrijf Gasunie, Energie Beheer Nederland (EBN), het havenbedrijf Port of Amsterdam en staalproducent Tata Steel hebben een haalbaarheidsstudie naar afvang, transport, opslag en hergebruik van CO2 (CCUS, Carbon Capture Utilisation and Storage) in het Noordzeekanaalgebied afgerond met een positieve uitkomst. In het gebied zijn voldoende mogelijkheden voor het aanleggen van een CO2-infrastructuur met opslag van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee én hergebruik van CO2. In de komende maanden zullen de partijen voor verdere uitwerking van het CCUS-project in het Noordzeekanaalgebied diverse vervolgstudies uitvoeren.

Athos
|
Vanuit de wens om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland hebben genoemde partijen een CCUS-haalbaarheidsstudie geïnitieerd. Daaraan hebben zij de naam Athos gegeven, dat staat voor Amsterdam-IJmuiden CO2 Transport Hub & Offshore Storage. Het project Athos maakt deel uit van het geheel aan klimaatprojecten in het Noordzeekanaalgebied.

Haalbaarheid
De haalbaarheidsstudie laat zien dat een CCUS-netwerk technisch realiseerbaar is in het Noordzeekanaalgebied, met een potentieel om in 2030 tot 7,5 Mton CO2 per jaar aan uitstoot te reduceren. Voor opslag van de afgevangen CO2 zijn ruim voldoende lege gasvelden onder de Noordzee aanwezig. Ook heeft de studie uitgewezen dat er geen technische belemmeringen zijn voor het project en geen nieuwe technologieën ontwikkeld hoeven te worden. De CCUS-technologie wordt al wereldwijd toegepast. Voor hergebruik van CO2 zijn verschillende initiatieven en plannen in het Noordzeekanaalgebied. Naast hergebruik van CO2 in de glastuinbouw zoals in het Westland zijn er mogelijkheden tot mineralisatie en hergebruik in de vorm van synthetische brandstoffen.

Vervolg
Om te komen tot een concreter projectvoorstel is verder onderzoek nodig naar bijvoorbeeld de effecten van CCUS-gerelateerde beleidskeuzes van de Nederlandse overheid, de route van het CCUS-netwerk, technische specificaties van het systeem, opslaglocaties, etc. In de komende maanden zullen Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel hier gezamenlijk aan werken.
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina.