Terug naar nieuws

Nieuwe Europese Commissie wil meer klimaatambitie van alle sectoren

Timmermans en Samsom kunnen aan de bak met invulling klimaat portefeuille

Klimaat Beleid en toezicht16 september 2019Thessa de Ridder

De nieuwe Europese Commissie onder leiding van de Duitse Ursula von der Leyen wil meer klimaatambitie van alle sectoren. Met ambitieuze plannen voor onder meer een Europese Klimaatwet, een verhoging van de doelstelling voor het terugdringen van broeikasgassen in 2030 en het invoeren van een CO2-belasting voor de import- en export van producten. Eurocommissaris Frans Timmermans en Kabinetschef Diederik Samsom kunnen aan de bak met de invulling van de klimaatportefeuille. De Europese zusterorganisatie van VEMW, Ifiec Europe, heeft alvast een paper voorgelegd om te kunnen komen tot een coherent industrie- en energiebeleid.

Meer ambitie
Von der Leyen presenteerde vorige week haar team van eurocommissarissen die eind dit jaar zullen aantreden op de diverse portefeuilles, overigens pas na goedkeuring door het Europees Parlement. Eerder deze zomer publiceerde Von der Leyen de politieke uitgangspunten voor de komende Europese Commissie. Deze uitganspunten gaan de basis vormen voor het beleid dat de Commissie de komende jaren zal gaan uitvoeren. Een belangrijk onderdeel van dat beleid is klimaat, met een Europese “green deal” als één van de prioriteiten van Von der Leyen. De “green deal” moet al in de eerste honderd kantoordagen van Timmermans verschijnen en zal een Europese klimaatwet bevatten die voorziet dat de EU klimaatneutraal wordt in 2050. Daarnaast moet de huidige EU ETS doelstelling van 40 procent CO2-reductie worden verhoogd naar ten minste 50 procent en na succesvolle internationale onderhandelingen met andere landen naar 55 procent. Iedere sector zal moeten bijdragen, en dus stelt Von der Leyen een uitbreiding van het EU ETS naar de maritieme sector voor, alsmede een korting op de gratis rechten die vliegmaatschappijen nu ontvangen onder het EU ETS. Ook moet er gekeken worden naar het op termijn uitbreiden van het EU ETS naar wegenvervoer en de bouwsector.

Decarbonisatie van de industrie
Om de concurrentiepositie van bedrijven in de EU te beschermen, wil Von der Leyen een CO2-belasting op de import en export van producten invoeren. Dit zou, volgens Von der Leyen, volledig in lijn moeten zijn met de WTO-regels, de internationale afspraken over handel. In de uitgangspunten staat dat ze wil beginnen met een aantal sectoren om vervolgens uit te gaan breiden. Verder wil ze de Europese Richtlijn Belastingen uitbreiden.

Het belang van een nieuwe Europese industriële strategie wordt onderschreven in de uitgangspunten voor de nieuwe Commissie: het decarboniseren van energie intensieve industrieën wordt expliciet genoemd als doel. Tegelijkertijd benadrukt Von der Leyen dat de industrie vooral op lokaal- en regionaal niveau van groot belang is voor veel Europeanen. Er zal dan ook financiële steun moeten komen, bijvoorbeeld vanuit het Europese Cohesie Fonds en een Europees investeringsplan voor duurzame investeringen om de transitie naar 2050 mogelijk te maken. Frans Timmermans krijgt dus een zware portefeuille toebedeeld, met veel ambitieuze plannen. Hij zal worden bijgestaan door Diederik Samsom als Kabinetschef. Timmermans is tevens de eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie. Vooruitlopend op het aantreden van de nieuwe Europese Commissie heeft de Europese zusterorganisatie van VEMW, Ifiec Europe, alvast een paper voorgelegd om te kunnen komen tot een coherent industrie- en energiebeleid.