Terug naar nieuws

Gastransport tarieven 2020 stijgen met 8,6 procent

Forse tariefverschuivingen door implementatie EU netcode

Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven17 mei 2019Karin Burghouwt

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over de tarieven die landelijk gasnetbeheerder GTS in 2020 in rekening mag brengen bij de gasnetgebruikers. De transporttarieven stijgen in 2020 met gemiddeld 8,6 procent. Daarnaast zijn er forse verschuivingen van tarieven als gevolg van nieuwe Europese regulering (NC TAR).

Grondslag
Als gevolg van nieuwe Europese regelgeving, de netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (NC TAR), is de wijze waarop de transporttarieven van landelijk netbeheerder GTS worden berekend, vanaf 2020 ingrijpend gewijzigd. Over de uitgangspunten voor de implementatie van de NC TAR in de Tarievencode Gas is een overeenkomst gesloten door 9 stakeholders, waaronder ACM, GTS en VEMW. Invoering van de NC TAR leidt tot nogal wat verschuivingen in de hoogte van de tarieven. Dat komt onder meer door het verlaten van de afstandsafhankelijkheid in de tarieven en de introductie van een ‘postzegel’ tarief voor alle invoedingspunten en voor alle gasonttrekkingspunten in het net. Daarnaast geldt een all-in tarief voor de wettelijke diensten die GTS verricht, zoals de transportdienst (onderscheid in separate tarieven voor laagcalorisch G-gas en hoogcalorisch H-gas is opgeheven), de netbalancering, kwaliteitsconversie en de aansluitdienst.

Tariefstijging
De stijging is met 8,6 procent minder groot dan de 10 procent die GTS in maart nog had voorgesteld. Dat wordt veroorzaakt door een gewijzigde inflatiecorrectie (2,6 i.p.v. 2,0 procent) en een spreiding van de nacalculaties over twee jaren: 16 mln euro aan nacalculaties wordt uitgesteld tot 2021. ACM creëert zo een stabieler tariefverloop; een wens van markpartijen.

De grootste oorzaak van de tarievenstijging (5 procentpunten) is een eenmalige correctie als gevolg van een uitspraak van de rechter (CBb). Hieruit volgt dat GTS vanaf 2017 te weinig inkomsten heeft ontvangen. Dit wordt met een hogere kapitaallastenvergoeding (WACC) en een lagere productiviteitsverbetering (frontier shift) in één keer gecorrigeerd voor de jaren 2017 tot en met 2020. Een tweede factor in de tariefstijging ligt besloten in de eenmalige wijziging van de berekeningsmethode (ca. 4 procentpunten) van de voorspelde gecontracteerde capaciteit met toepassing van multipliers en seizoensfactoren.

Herleidbaarheid
VEMW heeft afspraken gemaakt over de verbetering van de transparantie en herleidbaarheid van tarieven. Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het is voor gasverbruikers van belang te weten dat ze niet meer dan de doelmatige kosten voor het gebruik van het transportnetwerk betalen. Dat geeft een prikkel om - daar waar mogelijk - de kosten te beïnvloeden. GTS heeft uitgebreid aangegeven hoe zij invulling wil geven aan de genoemde afspraak, met vandaag een presentatie voor VEMW-leden met een directe aansluiting op het landelijk gastransportnet van GTS, en een publicatie op haar website van een uitleg hoe de toegestane doelmatige kosten, in het jaar 2020 zo’n 907 mln euro (2019: 883 mln euro), via tarieven in 2020 in rekening worden gebracht bij de netgebruikers.”