Terug naar nieuws

Brexit heeft effecten op uitkomsten EU-ETS

Britse rechten vallen weg en ETS-prijs stijgt

Klimaat Markt18 april 2019Karin Burghouwt

Sinds 1 januari 2019 kunnen Britse bedrijven geen ETS-rechten meer verkrijgen of verhandelen, in ieder geval zolang er nog geen uittredingsakkoord bestaat. Dit heeft impact op de CO₂-markt: de ETS-prijs steeg begin deze week tot 27 euro per ton. In Nederland is het aantal aanvragen voor een ETS-handelsrekening gestegen. De verdere impact van de Brexit op het EU-ETS is vooralsnog onduidelijk.

Britse rechten vallen weg
Eind 2018 kondigde de Europese Commissie aan dat het Verenigd Koninkrijk na een harde Brexit geen onderdeel meer uitmaakt van het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS). Britse ETS-deelnemers kunnen daarmee geen aanspraak meer maken op gratis emissierechten die worden toegekend via het Europese register voor de handel in CO₂-rechten, Union Registry Dit online register houdt alle handelsrekeningen bij van ETS-deelnemers. De Britse emissieautoriteit mag nu officieel geen handelsrekeningen meer beheren, in ieder geval niet totdat er een geratificeerd akkoord wordt gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Emissierechten in het VK zijn per 1 januari 2019 gemarkeerd en kunnen niet meer worden verhandeld. Eerder dit jaar berichtte de NEa al dat veel Britse bedrijven uitwijken naar Nederland om hun toegang te behouden tot het emissiehandelssysteem en te kunnen blijven handelen in CO₂-rechten. Dit leidt tot een grote stijging in het aantal aanvragen voor handelsrekeningen in Nederland.

Effecten
Industriële bedrijven die onderhevig zijn aan internationale concurrentie en weglekrisico’s met zich meedragen ontvangen via het EU-ETS gratis rechten. Daarmee kunnen zij hun uitstoot van het voorgaande jaar (gedeeltelijk) betalen. Britse bedrijven hebben nog tot en met 30 april om hun rechten voor hun CO₂-uitstoot in 2018 in te leveren. Aangezien de Britse staalsector geen gratis rechten meer ontvangt en haar aandeel gratis rechten van vorig jaar opgebruikt heeft, moet zij nu al haar rechten inkopen. De Britse staalsector heeft inmiddels financiële steun gezocht bij de Britse overheid. Het is zeer waarschijnlijk dat de geoormerkte rechten zullen worden vernietigd na een harde Brexit of een no deal Brexit. Wat er met de rechten gebeurt na een andere onderhandelingsuitkomst is lastig te voorspellen. De Brexit heeft een directe impact op de CO₂-markt: sinds het uitstel van de Brexit bekend werd gemaakt is de EU-ETS prijs flink gestegen naar bijna 27 euro per ton CO₂. Het is verder onzeker hoe de ETS-prijs zich nu verder zal ontwikkelen en wat dit met de prijsvolatiliteit gaat doen. Het feit dat Britse bedrijven op voorhand willen blijven handelen in CO₂-rechten is gunstig voor het vertrouwen in het emissiehandelssysteem.