Terug naar nieuws

RVO publiceert reeks subsidies Topsector Energie

Stimulering innovatie gericht op doelmatige CO2-reductie

Klimaat Beleid en toezicht27 maart 2019Thessa de Ridder

Op 1 april 2019 gaat een reeks subsidieregelingen open van de Topsector Energie. Deze regelingen, uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), sluiten aan bij het – voorlopige - Klimaatakkoord. De focus ligt daarmee op innovaties die leiden tot een doelmatige CO2-reductie in 2030. Voor deze regelingen is bij elkaar ruim 85 miljoen euro beschikbaar. De Topsector Energie biedt jaarlijks ongeveer € 130 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties.

Energie-regelingen
Voor innovaties die duurzaamheid en economische groei aan elkaar koppelen, komen bedrijven en instellingen in aanmerking voor subsidies energie-innovatie, als onderdeel van de Topsector Energie. Deze regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZ-subsidies. Het type projecten dat wordt ondersteund, zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie. Hiermee dragen ze niet alleen bij aan het realiseren van de CO2-doelstellingen uit het ontwerp van het Klimaatakkoord, maar beogen ze ook de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart te versterken.

Op de RVO-website staan de verwachte (onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant) subsidieregelingen energie-innovatie vanuit de Topsector Energie in 2019, inclusief budget en openstelling van de regelingen. Geïnteresseerden kunnen een projectidee nu alvast toetsen bij RVO.

Klimaatakkoord
Hoewel het Klimaatakkoord nog maar net is doorgerekend en zeker nog niet is gesloten, sluiten de nieuwe subsidieregelingen aan op de doelen ervan. Ze moeten innovaties stimuleren die uiteindelijk helpen om de CO2-uitstoot sneller en doelmatiger te reduceren. Daarbij is het belangrijk dat deze innovaties op termijn een goede slagingskans hebben in de Nederlandse markt en maatschappij. De nieuwe regelingen richten zich vooral op R&D, onderzoek en ontwikkeling. Bedrijven en kennisinstellingen werken hierbij samen.