Terug naar nieuws

Gebiedsgerichte aanpak bodem- en grondwaterverontreiniging Botlek van start

Bedrijven kunnen meedoen maar blijven zelf verantwoordelijk voor verontreiniging

21 maart 2019Thessa de Ridder

Met een gebiedsgerichte aanpak in de Botlek kan de historische bodem- en grondwaterverontreiniging in het gebied kosteneffectief worden gesaneerd. Dat blijkt nu met behulp van een recent ontwikkeld grondwatermodel de kosten en baten van diverse saneringsvarianten zijn doorgerekend. Bedrijven in de Botlek kunnen nu deelnemen aan de “Gebiedsgerichte Aanpak Botlek” (GGA).

Specifieke aanpak
In het Rotterdamse havengebied is door langdurige aanwezigheid van industriële activiteiten op verschillende plaatsen verontreiniging van bodem en grondwater ontstaan. Het industriële karakter en de schaal waarop deze verontreinigingen voorkomen vragen om een specifieke aanpak. De aanpak houdt in dat verontreinigingen binnen de gebiedsgrens worden beheerst en gecontroleerd. Naast het wegnemen van risico’s krijgen hierdoor natuurlijke biologische afbraakprocessen meer tijd en ruimte om verontreinigingen af te breken, waardoor saneringskosten lager en verontreinigingen beter beheersbaar worden.

Locatiebeheerplan
Uitgangspunt is dat de bedrijven zelf verantwoordelijk blijven voor hun verontreinigingen. Bedrijven in de Botlek kunnen vrijwillig kiezen om van de GGA gebruik te maken. Als bedrijven willen meedoen moeten ze een locatiebeheerplan opstellen, toegespitst op GGA. Dit plan moet onder andere een beschrijving van de saneringsaanpak bevatten als ook een monitoringstrategie. Het plan moet uiteindelijk door DCMR worden goedgekeurd.

Duidelijkheid
Door op deze manier te werken ontstaat er volgens de gemeente Rotterdam duidelijkheid en zekerheid over het geheel van saneringsverplichtingen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met het Bodemloket van DCMR. Voor achtergronddocumenten, zoals de “Handreiking GG” kunnen bedrijven terecht bij de gemeente Rotterdam.

Bron: Gemeente Rotterdam