Terug naar nieuws

ACM besluit verplichting gegevensuitwisseling

Europese harmonisatie moet marktintegratie bevorderen

Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken18 maart 2019Karin Burghouwt

ACM heeft een besluit gepubliceerd met betrekking tot gegevensuitwisseling tussen netbeheerders en aangeslotenen op de elektriciteitsmarkt. Het besluit voert Europese wetgeving in, die moet leiden tot integratie van de veelal landelijke elektriciteitsmarkten. VEMW is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de implementatie van de Europese regels in Nederlandse codes. Zo heeft VEMW gepleit voor het overdragen van gegevens per aansluiting in plaats van per verbinding, voor de mogelijkheid de gegevensuitwisseling uit te besteden aan een erkende PV-partij, en de mogelijkheid tot maatwerk voor GDS-beheerders.

Het besluit wijzigt de netcode elektriciteit en stelt verplichtingen vast voor drie categorieën van gegevens: structurele gegevens, plannings- en prognose gegevens, en real-time gegevens. Voor elk van deze typen gegevens is vervolgens per type aangeslotene uiteengezet welke gegevens zij dienen aan te leveren aan welke marktpartij. Zo bestaan voor verbruikers, producenten, en GDS-beheerders uiteenlopende verplichtingen onder de codewijziging. Die verplichtingen gaan soms echter zover, dat ze hun doel voorbijschieten door nauwelijks of geen bijdrage te leveren aan de marktintegratie, terwijl de aangeslotenen worden belast met extra administratieve lasten. VEMW heeft met succes gepleit voor maatwerk voor GDS-beheerders met de zinsnede ‘tenzij anders overeengekomen’. Daarnaast heeft VEMW het mogelijk gemaakt om het leveren van de gegevens uit oogpunt van doelmatigheid uit te besteden aan een erkende programmaverantwoordelijke partij (PV-partij).

Het besluit moet bijdragen aan het integreren van de Europese elektriciteitsmarkten door vergroting van concurrentie tussen o.a. producenten en energieleveranciers. Een goed geïntegreerde markt leidt in principe tot doelmatiger marktuitkomsten en een vergroting van de leveringszekerheid.

VEMW, 18 maart 2019