Terug naar nieuws

Europese Commissie presenteert Innovatiefonds

Opbrengst EU ETS rechten gaat naar innovatieve projecten

Klimaat Beleid en toezicht6 maart 2019Thessa de Ridder

Klimaatstrategie

De Europese Commissie presenteerde eind vorig jaar een strategic vision for a climate neutral Europe by 2050. Een nieuw investeringsprogramma moet vervolg geven aan die klimaatvisie, waarin de Europese Commissie verschillende scenario’s beschrijft die Europa in 2050 duurzaam en klimaatneutraal kunnen maken. Daarvoor zijn investeringen in innovatieve technologieën nodig in de energie intensieve industrie, in Carbon Capture and Storage and Use (CCS en CCU), in de duurzame elektriciteitssector en in energieopslag. Het nieuwe programma krijgt de naam ‘Innovatiefonds’, met een beoogde omvang van 10 miljard euro.

EU ETS Innovatiefonds
Het Innovatiefonds zal worden gefinancierd door de opbrengst van EU ETS rechten. Deze beslissing is opgenomen in de nieuwe EU ETS Richtlijn, die van 2021 tot 2030 van kracht is. Lidstaten zullen de opbrengst van verkochte rechten dus gedeeltelijk moeten afgeven aan het Innovatiefonds. Het totale beschikbare financieringsbedrag is daarom afhankelijk van de ETS-prijs. De Europese Commissie verwacht dat die de komende jaren verder zal stijgen. Het Innovatiefonds moet financiële incentives creëren voor bedrijven en overheden om nieuwe, koolstofarme technologieën te demonstreren. Het fonds bouwt voort op het NER3000, het bestaande EU programma ter stimulatie van koolstofarme energieprojecten. Het verschil met het NER300 is dat het nieuwe Innovatiefonds een specifieke focus heeft op energie intensieve industrieën en energieopslag. Individuele innovatieve projecten kunnen met het Innovatiefonds tot 60% van hun kapitaalkosten en operationele kosten vergoed krijgen.

In de aankondiging van de Commissie en op de website van het Innovatiefonds is meer te lezen over de plannen. De Europese Commissie wil de officiële eerste voorstellen in 2020 klaar hebben.