Terug naar nieuws

Europese Commissie publiceert nationale klimaatplannen

EU klimaatbeleid efficiënter door monitoring en beoordeling

Klimaat Beleid en toezicht4 maart 2019Karin Burghouwt

De Europese Commissie heeft vorige week alle concept integrale energie-en klimaatplannen van de EU-lidstaten op haar website gepubliceerd. Hierin staat beschreven hoe de landen hun klimaatdoelstellingen in 2030 denken te bereiken.

Europese monitoring en beoordeling

De integrale energie- en klimaat plannen, ook wel ‘INEK’-plannen genoemd, zijn onderdeel van de EU Verordening Governance van de Energie Unie. Deze nieuwe Verordening is op 24 december 2018 officieel in werking getreden. In hun INEK plan rapporteren de afzonderlijke EU-lidstaten over hun nationaal klimaatbeleid van 2021-2030. De Europese Commissie ziet erop toe dat ieder land zo’n INEK plan aanlevert en monitort de voortgang in de landen. De plannen moeten elke twee jaar worden geüpdatet. De Commissie zal de plannen meenemen in haar jaarlijkse Toestand van de Energie Unie rapport. De Commissie zal eerst de ingezonden plannen bestuderen en beoordelen. Nationale plannen die onvoldoende bijdragen aan de doelstellingen van de EU Energie Unie en de EU-doelstellingen t.a.v. CO₂ reductie, hernieuwbare energie en energie efficiëntie zullen specifieke aanbevelingen van de Commissie moeten doorvoeren vóór 30 juni 2019. Op diezelfde datum moeten de EU-lidstaten hun definitieve plan aanleveren. Door plannen te publiceren, te monitoren en te boordelen wil de Commissie de samenhang tussen alle nationale plannen en daarmee de effectiviteit van het Europese klimaatbeleid verder bevorderen én publieke participatie door belanghebbenden vergroten.

Link met het klimaatakkoord
Uiteindelijk moet het Klimaatakkoord de basis vormen voor het definitieve INEK-plan van Nederland. De nationale CO₂-reductieopgave van Nederland, 49 procent in 2030, wijkt af van de Europese reductieopgave van 40 procent. Nederland pleit voor een verhoging van de Europese doelstelling naar 55 procent. Het lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk dat dit door de EU-instellingen zal worden gesteund. Het Nederlandse concept-plan is eind vorig jaar opgesteld en is dus nog niet volledig ingevuld. De afspraken uit het ontwerp klimaatakkoord zijn nog niet verwerkt. Het definitieve plan, dat Nederland voor 30 juni 2019 moet opsturen, zal naar alle waarschijnlijkheid nog aangepast gaan worden als er voor die datum een definitief Klimaatakkoord ligt. Zonder Klimaatakkoord zal er evenzeer een invulling voor de nationale doelstellingen moeten komen.