Terug naar nieuws

Bonus-malus regeling industriële CO2-reductie beproefd middel

Opleggen CO2-heffing aan industrie verplaatst uitstoot

Klimaat Beleid en toezicht18 februari 2019Thessa de Ridder

In het ontwerp Klimaatakkoord is door de Industrietafel voorgesteld om een bonus-malus regeling in te stellen om de CO2-emissies in onze energie-intensieve industrie te reduceren. Een beproefd en alles behalve vrijblijvend middel met een duidelijke prikkel om bedrijven die onvoldoende uitstootreductie realiseren via een malus – een CO2-heffing – tot actie te brengen. Dat is de boodschap van VEMW, VNCI en VNPI afgelopen zaterdag in dagblad Trouw.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “in het publieke debat wordt geopperd om een nationale, generieke CO2-heffing op te leggen aan de industrie. Dat is niet zonder risico. Het kan ertoe leiden dat productie en de daaraan gerelateerde CO2-uitstoot zich verplaatst naar het buitenland. Daarmee is de klimaatproblematiek niet verdwenen, maar wel de werkgelegenheid en de welvaart. En daarom zeggen wij met de VNCI en de VNPI: bezint-eer-ge-begint. De industrie is niet het probleem maar een onderdeel van de oplossing. Geef ze daarom de kans, met een alternatief dat doeltreffender en doelmatiger functioneert. Een alternatief dat na intensief beraad aan de Industrietafel is opgenomen in het ontwerp klimaatakkoord. Een generieke heffing zoals in het publieke debat bepleit wordt, dwingt in het beste geval tot een doelmatiger productie van goederen, maar het grootste bezwaar is dat zo’n systeem de financiële middelen bij bedrijven wegneemt. Middelen die dan niet direct ingezet kunnen worden voor de noodzakelijke investering in innovatieve processen en producten.”