Terug naar nieuws

RVO opent DEI+ innovatiesubsidie CO2-reductie

Regeling is uitbreiding bestaande DEI-regeling

Klimaat Netwerken5 februari 2019Karin Burghouwt

Onder het Klimaatakkoord in wording komen nieuwe financiële ondersteuningsmogelijkheden voor investeringen in innovatieve projecten die gericht zijn op emissiereductie in de industrie en flexibilisering van het elektriciteitssysteem. De eerste regeling - die al begin februari open gaat – betreft een uitbreiding van de ‘Demonstratie Energie-Innovatie’, DEI+. Dat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangekondigd.

Klimaatopgave industrie
Een industrie in Nederland heeft een opgave om 19,4 Mton CO2-emissie te reduceren in 2030 t.o.v. 1990. Dat is 14,3 Mton die resulteert uit het regeerakkoord en waarvan de realisatie onderdeel is van de onderhandelingen over het Klimaatakkoord, en 5,1 Mton die resulteert uit eerder gemaakte afspraken. Vanuit het Klimaatakkoord reserveert het Kabinet extra geld in zogeheten klimaatenveloppen. Een deel van dat geld is bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten. Om één loket te maken voor deze projecten krijgen de budgetten van het Klimaatakkoord een plek binnen DEI+.

DEI+ regeling
Het DEI-thema ‘CO2-reductie industrie’ ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de emissies in de periode tot 2030. Een pilotproject betreft een proefproject, waarin innovatieve CO2-reducerende maatregelen worden getest in omgevingen die representatief zijn voor de praktijk. DEI+ verschuift de aandacht van de bestaande DEI-regeling naar de bijdrage aan de CO2-emissiereductie, naar de doelen van het (ontwerp-)Klimaatakkoord.

Er zijn vier hoofdgroepen van maatregelen waarop een aanvraag kan worden ingediend, te weten recycling en nuttig hergebruik van afval (producten, materialen en stoffen), elektriciteit- en gasinfrastructuur in steungebieden met een focus op flexibilisering van de voorziening, Carbon Capture, Utilisation and Storage [CC(U)S] en overige reducerende maatregelen. De bewerking van organisch afval komt ook in aanmerking voor deze regeling, maar energieterugwinning en het opwerken van materialen tot brandstof of opvulmateriaal zijn uitgesloten van DEI.

First come, first served
DEI+ kent in tegenstelling tot DEI geen tenders meer. Bedrijven kunnen het hele jaar door aanvragen indienen volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Complete projectvoorstellen worden op volgorde van binnenkomst door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeeld Voordeel is dat bedrijven kunnen indienen wanneer het hen uitkomt, tot het budget is uitgeput.

VEMW organiseert exclusief voor haar leden aanstaande vrijdag, 8 februari 2019, een informatiebijeenkomst in Woerden over de inhoud, de betekenis, de planning van - en de inzet van VEMW in - het ontwerp-Klimaatakkoord. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.