Terug naar nieuws

Duitsland kiest voor evenwichtige sluiting kolencentrales

Advies doelmatige aanpak wordt breed gedragen

Elektriciteit Markt28 januari 2019Thessa de Ridder

Een stapsgewijze sluiting van alle kolencentrales voor 2038, mogelijk al in 2035. Met een halvering van de elektriciteitsproductie uit kolen in 2030. Rekening houdend met nieuwe technologie en een regionaal banenplan om het banenverlies op te vangen. Met minstens 2 mrd euro/jaar compensatie voor stijgende elektriciteitsprijzen voor het bedrijfsleven en huishoudens over een periode van 20 jaar. Dat adviseert een door de Duitse regering ingestelde kolencommissie op basis van onderhandelingen met het bedrijfsleven waaronder de energiesector, de wetenschap, vakbonden, politiek en milieuorganisaties.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “In Nederland zijn wij trots op ons succesvolle poldermodel om complexe maatschappelijke vraagstukken met een breed draagvlak op te lossen. Daar waar bij ons de polder onder druk staat, slagen de Duitsers er in om een breed gedragen oplossing voor het complexe vraagstuk van de kolen-uitfasering te vinden. De Duitsers adviseren hun regering een evenwichtig pakket van maatregelen, waarbij op een doelmatige manier rekening wordt gehouden met de uitstootvermindering, technologische oplossingen, de voorzieningszekerheid, de werkgelegenheid en de kosten. Opvallend is bovendien dat de non-gouvernementele organisaties (ngo’s) in Duitsland het breed gedragen advies steunen. In groot contrast met de opstelling van de Nederlandse ngo’s ten opzichte van ons ontwerp-Klimaatakkoord.”