Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. OTE Rapport "Belemmeringen in nettarieven"

  De Overlegtafel Energievoorziening heeft onderzocht of de nettarieven belemmeringen vormen voor de totstandkoming van een efficiënte, betrouwbare en duurzame energievoorziening en hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen.
  1 mei 2018
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 2. Rapport Afgwegingskader elektriciteitsaansluiting "Verzwaren tenzij"

  In die situaties waar het maatschappelijke doelmatig is, moet de netbeheerder marktgebaseerde flexibiliteit in kunnen zetten als (tijdelijk) alternatief voor investeringen in de elektriciteitsnetten. Dit rapport is een afwegingskader voor een netbeheerder.
  1 mei 2018
  Elektriciteit Netwerken, AansluitingRapport
 3. Geschilbesluit Putten versus Liander over voorwaardelijke realisatie elektriciteitsaansluiting

  Handelt Liander in strijd met de E-wet door een aansluiting van 3x250A te realiseren onder de voorwaarde dat Putten bij de ACM een geschil aanhangig maakt over identficatie van de verbindingen in het gebouw. Mag Liander die voorwaarde opleggen?
  9 januari 2018
  Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak
 4. Verordening (EU) 2017/2196 van de Commissie

  Verordening tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet en gerelateerde verordeningen.
  24 november 2017
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving
 5. EU Verordening en besluit ACM inzake elektriciteitsbalancering

  Een volledige beschrijving van het nationale balanceringsysteem dat is uitgesplitst in voorwaarden voor BRP’s en voorwaarden voor BSP’s. Het voorstel als gevolg van artikel 18 van de Elektriciteitsbalancering Verordening is uitgewerkt in hoofdstuk 10 van de Netcode elektriciteit.
  23 november 2017
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 6. Besluit ACM wijziging Periodieke Aansluitvergoedingen en maatwerkaansluitingen (PAV)

  In dit besluit is vastgesteld welke werkzaamheden een netbeheerder verricht voor het beheer en de vervanging van een maatwerkaansluiting, de zogenaamde periodieke aansluitvergoeding (PAV) en welke werkzaamheden moeten worden berekend door de netbeheerder.
  17 oktober 2017
  Elektriciteit Wet- en regelgeving, Prijzen en tarievenWetgevingsdocument
 7. EU verordening van de commissie inzake van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen

  Verordening (EU) 2017/1485
  2 augustus 2017
  Elektriciteit Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 8. Codebesluit meerdere leveranciers op een aansluiting (MLOEA)

  Met dit codebesluit krijgen groot- en kleinverbruikers de mogelijkheid om met meer dan één elektriciteitsleverancier tegelijk een contract te sluiten.
  17 juli 2017
  Elektriciteit Aansluiting, LeveringWetgevingsdocument
 9. Groot gelijk: de toekomst van gelijkspanning in Nederland

  Deze uitgave is een verkenning naar de mogelijkheden en kansen voor gelijkspanning, zowel in technische als in economische zin.
  25 augustus 2016
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 10. ACM Openbaar besluit TenneT inzake Basislast

  Onskenmerk:ACM/DE/2016/208009_OVZaaknummer:16.0589.53
  20 augustus 2016
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving
 11. Eindrapportage Berenschot "Onderzoek naar nettarieven en flexibiliteit"

  In dit rapport is de relatie tussen flexibiliteit en nettarieven en de toegevoegde waarde van meer dynamische tarieven voor flexibiliteit onderzocht.
  16 augustus 2016
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 12. Rapport EZK "Transitie naar duurzaam"

  Dit Energierapport geeft een integrale visie op de toekomstige energievoorziening van Nederland. Het kabinet stelt voor de transitie naar duurzame energie drie uitgangspunten centraal: 1) aansturen op CO2-reductie; 2) verzilveren economische kansen energietransitie en 3) integreren energie in het...
  16 januari 2016
  Elektriciteit Gassen Klimaat Warmte Beleid en toezichtRapport
 13. VEMW Rekenmodel volumekorting

  Afnemers die een vlak afnameprofiel kennen met een elektriciteitsverbruik tussen de 50 en 250 GWh, kunnen in aanmerking komen voor een reductie op de transportkosten elektriciteit. Met deze rekentool kunt u berekenen of u ervoor in aanmerking komt en wat de korting is.
  1 januari 2014
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingSchema
 14. Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet

  Zijn de aanzienlijke investeringen die de LNB en de RNB in de netten moeten doen proportioneel en in verhouding tot de verbetering van de leveringszekerheid die zij opleveren. 
  1 augustus 2013
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 15. CBb Uitspraak werkzaamheden aansluiting >10 MVA. In code of in ATO regelen?

  Deze uitspraak erover welke bepaalde onderwerpen in de Netcode moeten worden geregeld of in de overeenkomst tussen Netbeheerder en afnemer. In de overeenkomst wordt vastgelegd welke aansluitwerkzaamheden de afnemer openbaar aanbesteed en wat de netbeheerder uitvoert. 
  22 maart 2013
  Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak
 16. Aanpassing defintie Directe Lijn met toelichting

  Deze aanpassing gaat over de verduidelijking van de ligging en eigendom van een Directe Lijn en is het onderscheid verduidelijk wanneer een Directe lijn wel of niet in verbinding staat met het net.  
  22 maart 2013
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 17. CBb Uitspraak kosten aansluiting op het dichtsbijzijnde punt in het net

  Uitspraak van het CBb over de vraag of Enexis ervan uit is gegaan de kosten te bepalen op het dichtstbijzijnde punt in het net waar voldoende netcapaciteit beschikbaar is.
  25 januari 2013
  Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak
 18. CE Delft Variabilisering transportarieven

  In deze studie zijn de effecten van variabilisatie van de transporttarieven van elektriciteit onderzocht (flexibiliteit). Door variabilisering van de transportkosten, krijgen gebruikers een prikkel om minder elektriciteit te gebruiken en/of hun verbruik te verplaatsen naar een tijdstip buiten de ...
  1 januari 2013
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 19. VEMW Stroomdiagram Installatie, GDS of Directe Lijn

  Handig schema om snel op te maken of er bij u sprake is van een Gesloten Distributiesysteem (een net met aangeslotenen), een Directe lijn (een productie-eenheid die stroom levert aan de aangeslotenen) of 'gewoon' een installatie.
  31 oktober 2012
  Elektriciteit Netwerken, AansluitingSchema
 20. Hoofdrapport Verbinding verbroken?

  Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten
  30 oktober 2012
  Elektriciteit Gassen MarktRapport