Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapport frontier economics "Carbon price floor for electricity generation and industry"

  A study for the Dutch Ministry of Finance The customer tax, customs, and international tax directorate.
  5 juni 2023
  Elektriciteit Klimaat Belastingen, Prijzen en tarievenRapport
 2. Geschilbesluit ACM Gasterij Liander. Overschrijden aansluittermijn van 18 weken

  De ACM heeft een besluit genomen over een geschil tussen Gasterij en Liander over de termijn voor het verzwaren van een grootverbruikersaansluiting. Liander heeft de aansluiting gerealiserd 45 weken na acceptatie van de offerte.
  10 mei 2023
  Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak
 3. Energiebelastingen en ODE plus handige Rekentool

  Overzicht en Rekentool van de tarieven voor de energiebelastingen, de Opslag Duurzame Energie (ODE) en belastingvermindering vanaf respectievelijk 1998 en 2013.
  28 april 2023
  Elektriciteit Gassen Waterstof Belastingen, Prijzen en tarieven
 4. Rapport CE Delft "Beleid voor grootschalige batterijsystemen en afnamenetcongestie"

  Deze studie richt zich specifiek op de huidige grootschalige batterijsystemen en afnamenecongestie (gebruik van elektriciteit). In deze studie is gekeken naar de batterijprojecten die voor 2030 worden gerealiseerd en waar aanvragen voor bij de netbeheerder zijn gedaan.
  11 april 2023
  Elektriciteit Klimaat Netwerken, AansluitingRapport
 5. Monitor ACM "Groothandelsprijzen elektriciteit"

  In deze monitor geeft de ACM inzicht in de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkten in Nederland en andere Europese landen
  4 april 2023
  Elektriciteit Prijzen en tarievenSchema
 6. VEMW Benchmark Inkoop Energie

  Elk jaar organiseert VEMW de Benchmark Inkoop Energie: dé benchmark die u inzicht geeft in uw inkoopresultaten van elektriciteit en gas. Het loont om te weten wat u betaalt ten opzichte van andere zakelijke energiegebruikers! De benchmark is online, veilig en snel in te vullen.
  1 april 2023
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarieven, LeveringJaarverslag, Rapport
 7. Rapport D-Cision "Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet"

  Het doel van de evaluatie is om de gevolgen van de AMvB N-1 voor de betrouwbaarheid van het net in beeld te krijgen en te bezien of het besluit op bepaalde punten mogelijk aangepast dient te worden in het licht van toenemende vraag naar transportvermogen.
  27 maart 2023
  Elektriciteit Netwerken, KwaliteitRapport
 8. Jaarverslagen Tennet

  Jaarverslagen van de Landelijke Netbeheerder TenneT.
  16 maart 2023
  Elektriciteit NetwerkenJaarverslag
 9. Rapport PBL "Ruimtelijke verkenning 2023. Vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050"

  In deze Ruimtelijke Verkenning heeft het PBL vier scenario’s ontwikkeld die beleidsmakers kunnen helpen om bij het maken van de huidige investeringsplannen terug te redeneren vanuit de toekomst.
  8 maart 2023
  Elektriciteit Gassen Grondwater Oppervlaktewater Beleid en toezichtRapport
 10. Presentaties VEMW webinar Flexibel elektrische energie afnemen en invoeden

  Presentaties van VEMW, Nyrstar en Edmij tijdens het VEMW-webinar Flexibel elektrische energie afnemen en invoeden dat plaatsvond op dinsdag 7 maart 2023.
  7 maart 2023
  Elektriciteit Presentatie
 11. VEMW E&W Update maart 2023

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  7 maart 2023
  Elektriciteit Gassen Drinkwater E&W Update
 12. Rapport Netbeheer Nederland "Scenario's voor investeringsplannen 2024"

  Scenario’s voor de ontwikkeling van het energiesysteem in de jaren 2025-2030-2035, ten behoeve van de investeringsplannen van de Nederlandse netbeheerders elektriciteit en gas.
  17 februari 2023
  Elektriciteit Gassen NetwerkenRapport
 13. VEMW position paper Geclausuleerd Transportrecht

  Door middel van het geclausuleerde transportrecht worden aangeslotenen in staat gesteld te investeren in de toenemde behoefte aan flexibiliteit. Deze flexibiliteit kan namelijk helpen de schaarser wordende netwerkinfrastructuur vollediger te benutten.
  2 februari 2023
  Elektriciteit NetwerkenPositionpaper VEMW
 14. Focus werkzaamheden ACM

  ACM legt in 2023 de focus op de energiemarkt. Met een strenger toezicht op energiebedrijven, de publicatie van meer marktgegevens en de verduurzaming en digitalisering van de economie. In de Focus Werkzaamheden 2023 staat toegelicht hoe de ACM dit gaat invullen.
  27 januari 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof Warmte Markt
 15. Rapporten TenneT "Monitoring leveringszekerheid"

  TenneT voert een jaarlijkse monitoring uit van de middellange- en lange-termijn-leveringszekerheid, om inzicht te geven in de leveringszekerheid van het elektriciteitssysteem van Nederland.
  17 januari 2023
  Elektriciteit Netwerken, KwaliteitRapport
 16. Landelijk actieplan netcongestie (LAN)

  Dit actieprogramma kijkt breed naar landelijke en regionale oplossingen voor netcongestie en is, onder leiding van speciaal coördinator Ben Voorhorst, gezamenlijk opgesteld door netbeheerders, ACM, medeoverheden, het Rijk en marktpartijen.
  21 december 2022
  Elektriciteit NetwerkenKamerbrief
 17. Rapport "Landelijk Actieprogramma Netcongestie"

  Dit Landelijk Actieprogramma Netcongestie laat maatregelen zien die nodig zijn om sneller netten aan te kunnen leggen en de beschikbare netcapaciteit zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vraag naar elektriciteitstransport, voor zowel productie als verbruik.
  21 december 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 18. Rapport TKI "Industriële flexibiliteit: de compleze opgave van de flex"

  Flexibiliseren van de vraag is een belangrijk antwoord op dit variabele aanbod. In dit rapport behandelt TKI enkele voorbeeldcases, geeft het observaties en conclusies en doet het aanbevelingen voor verschillende sectoren.
  1 december 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 19. Rapport ENTSO-E "Winter Outlook 2022-2023"

  De Winter Outlook is een beoordeling van de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening voor het komende winterseizoen in heel Europa.
  1 december 2022
  Elektriciteit Netwerken, LeveringRapport
 20. Presentaties VEMW webinar Congestiemanagement

  Presentatie van de ACM in het VEMW-webinar Congestiemanagement dat plaatsvond op dinsdag 22 november 2022.
  23 november 2022
  Elektriciteit NetwerkenPresentatie