Terug naar kennisbank

Een nationaal doel voor energiebesparing en streefwaarden voor sectoren

Klimaat BesparingRapport13 juni 2024Ivonne Servin Balderas

Nederland heeft nationale besparingsdoelen opgesteld om aan de EU Energy Efficiency Directive (EED) te voldoen. Deze doelen zijn specifiek vertaald naar streefwaarden voor verschillende sectoren.

Nederland moet 11,7% energie besparen volgens de EED, met maxima van 1609 PJ finaal en 1935 PJ primair verbruik in 2030. Het PBL in de KEV stelt dat de doelen niet worden gehaald, waardoor 83 PJ extra finaal en 202 PJ primair bespaard moeten worden. TNO ondezocht de verdeling van deze besparingsdoelen tussen verschillende sectoren: 30% industrie, 35% mobiliteit, 29% gebouwde omgeving en 6% landbouw.