Terug naar kennisbank

Coalitieakkoord PVV, VVD, NSC en BBB 2024

Klimaat Rapport21 mei 2024Jacques van de Worp

Coalitie zet in op continuering klimaatafspraken en verbetering vestigingsklimaat.

De coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB heeft een akkoord op hoofdlijnen gesloten. Met een continuering van klimaatafspraken om het klimaatbeleid draagbaar, haalbaar en uitvoerbaar te maken. En een handelingsperspectief voor burgers en bedrijven te creëren m.b.t. een duurzaam energiegebruik. VEMW is positief over deze hoofdlijnen en benieuwd naar de maatregelen om hieraan passend invulling te geven.