Terug naar kennisbank

Position Paper Waterstof haven- en industrieclusters

Waterstof Rapport26 maart 2024Jacques van de Worp

Nederlandse clusters gezamenlijk op één na grootste waterstofland van Europa

De Nederlandse haven- en industrieclusters vormen gezamenlijk het op één na grootste waterstofland van Europa. Om het potentieel te verzilveren zijn realistische doelstellingen nodig die met daadkracht worden omgezet in een routekaart voor bestaande en toekomstige afnemers van waterstof, en zekerheid van een afzetmarkt voor producenten van waterstof. Belangrijke ingrediënten: gelijk speelveld en concurrentiepositie t.b.v. financieringsbereidheid, robuuste systeemintegratie waterstof en elektriciteit, kostentoerekening infrastructuur, combinatie van blauwe en groene waterstof en koppelingen tussen spelers in de keten. Met een integrale aanpak komen klimaatdoelstellingen dichterbij en kan Nederland een attractief vestigingsklimaat voor industrie blijven.