Terug naar kennisbank

Rapport PBL Wat zijn rechtvaardige en haalbare klimaatdoelen voor Nederland?

Klimaat Rapport19 maart 2024Jacques van de Worp

De Europese Commissie heeft in februari een EU-doel voorgesteld van 90 procent broeikasgas emissiereductie in 2040 t.o.v. 1990. Een nieuw PBL-rapport laat zien dat dit voorgestelde doel rechtvaardig lijkt voor Nederland, maar bij de haalbaarheid worden technische en qua draagvlak kanttekeningen geplaatst.

Om het 1,5 gradendoel uit het akkoord van Parijs te halen heeft Nederland klimaatdoelen voor 2030 en 2050 gesteld. De vraag dringt zich op welk 2040-doel passend is voor Nederland. De Europese Commissie heeft in februari een EU-doel voorgesteld van 90 procent minder broeikasgasuitstoot in 2040 dan in 1990. Een nieuw PBL-rapport laat zien dat op basis van internationale rechtvaardigheid voor Nederland een doel van 90 procent of meer gepast is. Tegelijk komt de haalbaarheid binnen onze grenzen dan in het geding. Financiering van emissiereductie in het buitenland is een mogelijke oplossing voor dit dilemma.