Terug naar kennisbank

Presentaties VEMW webinar Waterstof

Gassen Waterstof Presentatie4 maart 2024Thessa de Ridder

Presentaties van VEMW, Jacques van de Worp en Paul Villalobos Valdivia tijdens het VEMW-webinar Waterstof dat plaatsvond op donderdag 28 februari 2024.

Waterstof biedt een groot potentieel om fossiele brandstoffen te vervangen. De Nederlandse industrie is al een grote gebruiker van waterstof, die voor een groot gedeelte geproduceerd wordt uit aardgas, waarbij CO2 vrijkomt. Nederland kan deze productie decarboniseren door de productie van blauwe (CCS-route), groene (RFNBO-route) en gele (importroute) waterstof. Om de klimaatdoelen te halen en het potentieel te verzilveren is wel een en ander nodig. En zijn er vanzelfsprekend veel vragen en onzekerheden. Tijdens het webinar zijn we hier nader op in gegaan.