Terug naar kennisbank

Rapport: ‘Belastingen in maatschappelijk perspectief

Bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel

Klimaat BelastingenRapport15 februari 2024Paul Villalobos Valdivia

Demissionair staatssecretaris Van Rij bood op 12 februari 2024 het rapport ‘Belastingen in maatschappelijk perspectief’ aan. Het rapport bespreekt verschillende onderwerpen ten behoeve van de vereenvoudiging en verbetering van het belastingstelsel.

Het rapport behandeld verschillende thema’s. Thema’s relevant voor VEMW en haar leden zijn het ‘Behoud van een goed ondernemingsklimaat en concurrentievermogen’, en het ‘nakomen van klimaat- en milieuverplichtingen’. Belangrijk hierin zijn het internationaal gelijkstellen van winstbelasting en expatregelingen. Het thema klimaat en milieuverplichtingen is erg uitgebreid. Het rapport behandeld voornamelijk de doelmatigheid van beleid en de instrumenten die het meest effectief zijn om beleidsdoelen te halen. Vooral met betrekking tot de afschaffing van belastingkortingen en andere instrumentaria wijd het rapport uit over de doelmatigheid. Schaffen wij deze af om een doel te halen, of als doel op zich?