Terug naar kennisbank

TNO Rapport: Groengasproductie uit biomassavergassing

Gassen Klimaat Rapport22 januari 2024Jacques van de Worp

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft TNO gevraagd onderzoek te doen om inzicht te bieden in welke barrières de opschaling van vergassing in de weg staan en welke instrumentenmix nodig is voor opschaling

 

In het Klimaatakkoord is de ambitie vastgelegd om 2 miljard m3 (BCM) groen gas te produceren in 2030. Het Coalitieakkoord 2021 bevat een doelstelling om in 2030 het gebruik van 1,6 BCM groen gas te verplichten via een bijmengverplichting voor de gebouwde omgeving. Voor het behalen van deze doelstellingen is groengasproductie uit biomassavergassing een kritische factor. De vergassingstechniek bevindt zich op het moment nog in de ontwikkelfase richting grootschalige commerciële toepassing. Er is één demonstratieproject (18,6 MWinput) waarbij (kortstondig) groen gas is geleverd en de SDE++ subsidie loopt en er zijn vier andere projecten die SDE++ subsidie beschikt hebben gekregen, maar nog niet in productie zijn. Als al deze projecten volgens planning rond 2025 operationeel zijn – wat dus nog niet zeker is – hebben ze gezamenlijk een productiecapaciteit van ongeveer 0,1 BCM per jaar.