Terug naar kennisbank

Jaarverslag EZK "Delfstoffen en aardwarmte in Nederland"

Gassen LeveringRapport7 september 2023Jacques van de Worp

Uit een analyse van TNO blijkt dat de gerealiseerde en verwachte binnenlandse gasproductie achterblijft. Jaarlijks brengt TNO voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de stand van zaken omtrent de gasproductie in kaart.

Jaarverslag22 EZKDe oorlog in de Oekraïne heeft duidelijk gemaakt dat Nederland afhankelijk is van de import van gas. Vorig jaar (15 juli 2022) heeft de rijksoverheid daarom een versnellingsplan gaswinning Noordzee gepresenteerd. Het versnellingsplan stimuleert meer gaswinning in de Noordzee om de leveringszekerheid van gas in Nederland te bevorderen en daarmee het gemis van de Russische gasimport zoveel mogelijk te compenseren.
De belangrijkste conclusies:

  • Daadwerkelijke gasproductie in 2022 bleef 8% achter op de verwachte waarden.
  • Verwachte resterende gasproductie uit aangetoonde velden daalt met 24 miljard m3.
  • De gasvoorraad over het afgelopen jaar gedaald van 131 naar 97 miljard m3.
  • Toekomstige jaarlijkse productie zal navenant lager uitvallen.
  • Geen forse stijging aantal boringen naar mogelijk nieuwe gasvelden.

Bron: TNO