Terug naar kennisbank

Sjabloon informatieplicht voorgenomen industriële lozingen en veiligstelling drinkwatervoorziening

Lozing en onttrekking EmissieHandleiding4 september 2023Roy Tummers

De lozer moet drinkwaterbedrijven informeren over een voorgenomen lozing. Vewin, VNCI en VEMW hebben daarvoor een sjabloon (handreiking) ontwikkeld waarmee invulling wordt gegeven aan de informatieplicht wat als startpunt kan dienen voor de dialoog tussen initiatiefnemer en drinkwaterbedrijf.

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), Vewin, de brancheorganisatie van de drinkwaterbedrijven, en VEMW willen de informatievoorziening met betrekking tot (voorgenomen) lozingen verder verbeteren met het oog op de veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Dit is mogelijk door relevante gegevens over de samenstelling van industriële lozingen en de risico’s daarvan voor bronnen van drinkwater tijdig te ontsluiten.

In het Handboek Immissietoets zijn regels opgenomen met betrekking tot de beoordeling van lozingen gericht op de bescherming van de drinkwatervoorziening. Zo moeten drinkwaterbedrijven, indien nodig, worden geïnformeerd over een voorgenomen lozing. Er is echter niet expliciet aangegeven hoe de informatievoorziening met betrekking tot een voorgenomen lozing moet worden ingevuld. Om die reden hebben de partijen een voorstel ontwikkeld in de vorm van een sjabloon. Het sjabloon kan worden beschouwd als een handreiking voor bedrijven en drinkwaterbedrijven. Het sjabloon kan als startpunt dienen van de dialoog tussen initiatiefnemer en drinkwaterbedrijf.