Terug naar kennisbank

Uitspraak RvS over het vaststellingsbesluit om 2,8 miljard Groningengas te winnen in de jaren 2022-2023

Gassen LeveringGerechtelijke uitspraak30 augustus 2023Jacques van de Worp

In deze uitspraak wordt een oordeel door de Raad van State gegeven over het vaststellingsbesluit voor het Groningen gasveld voor het gasjaar 2022-2023.

Op 30 augustus 2023 verklaarde de Afdeling bestuursrechtspraak de beroepen tegen het instemmingsbesluit van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat voor de gaswinning in het jaar 2022-2023 ongegrond. Het gaat in deze zaak om het waakvlamniveau. Na afweging van alle belangen heeft de staatssecretaris redelijkerwijs het winningsniveau kunnen vaststellen op 2,8 miljard kubieke meter gas. De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de staatssecretaris de veiligheidsrisico’s voor omwonenden op juiste wijze heeft beoordeeld en dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om de vraag naar gas uit Groningen zo snel mogelijk af te bouwen.