Terug naar kennisbank

Routekaart NPVI "Nationaal Programma Verduurzaming Industrie 1.0"

Klimaat Beleid en toezichtRapport14 juli 2023Jacques van de Worp

Met de introductie van het NPVI neemt het kabinet een sterkere regie op het verduurzamen van de industrie. Het doel is om de verduurzaming van de industrie te versnellen.

De industrie is belangrijk voor Nederland, nu en in de toekomst. De producten uit de industrie hebben we nodig, maar de productie zal drastisch anders moeten: duurzaam, circulair en minder belastend voor de leefomgeving. Het kabinet heeft in het coalitieakkoord een ambitie gesteld voor verduurzaming van de industrie. Om deze ambitie te bereiken wil het kabinet bedrijven zoveel mogelijk laten investeren in verduurzaming in Nederland, in plaats van elders; liever groen hier dan grijs elders. Met de introductie van het NPVI neemt het kabinet een sterkere regie op het verduurzamen van de industrie. Het doel is versnellen door met overheid en bedrijven vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten, randvoorwaarden te scheppen en nieuwe markten te ondersteunen. Daarvoor is een stuurgroep opgericht waarin het kabinet, medeoverheden, bedrijfsleven en netbeheerders vertegenwoordigd zijn.