Terug naar kennisbank

Rapport Berenschot "Bouwstenen elektriciteitsinfra"

Elektriciteit NetwerkenRapport14 juli 2023Matthieu van den Beld

Dit onderzoek beschrijft de verschillende knelpunten en oplossingen die naar verwachting optreden tussen nu en 2050 door de transitie van het energiesysteem. Specifiek kijkt dit onderzoek naar de knelpunten en oplossingen bij netcapaciteit en leveringszekerheid van het elektriciteitsnet.

BouwstenenE-InfraOm de ambitie van klimaatneutraliteit in 2050 te halen, scherpt het kabinet, in 2022, het doel voor 2030 aan. De doelstelling is om ten minste 55% CO2-reductie t.o.v. 1990 te realiseren, maar om dit doel te halen richt het kabinet het beleid op 60% CO2-reductie in 20304. Het realiseren van deze CO2-reductie vraagt om een herinrichting van het energiesysteem. Denk hierbij aan grootschalige zonneweides, de bouw van nieuwe datacenters, windmolens op de Noordzee, lokale groengas invoeding, verduurzaming (en elektrificatie) gebouwde omgeving, aanleg van laadinfra/laadpleinen, etc. Het is evident dat de 2030-doelen, maar zeker ook de 2050-doelen, alleen gehaald kunnen worden met grootschalige aanpassingen aan onze infrastructuur. Aan de ene kant betekent dit geheel nieuwe infrastructuren voor warmte, waterstof en CO2, aan de andere kant betekent het ook dat de bestaande gas- en elektriciteitsinfrastructuren moeten worden aangepast. In dit onderzoek richten we ons uitsluitend op het elektriciteitsnet, een net dat nu al onder druk staat en geconfronteerd met hoge groeiverwachtingen van zowel vraag als aanbod.

Bron: Berenschot Groep B.V.