Terug naar kennisbank

Rapport Engie Laborec "Spanningskwaliteit elektriciteitsnetwerken"

Elektriciteit Netwerken, KwaliteitRapport29 juni 2023Matthieu van den Beld

Het bureau Engie Laborelec heeft in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoek gedaan naar spanningskwaliteit in elektriciteitsnetten in Nederland.

Engie LaborecDe veranderingen die de energietransitie met zich meebrengt hebben direct dan wel indirect invloed op de spanningskwaliteit. De vraag is hoever de spanningskwaliteit verder kan degraderen zonder dat dit noemenswaardige gevolgen heeft voor de afnemers. Ook is de vraag welke slimme oplossingen mogelijk zijn tijdens het netontwerp, waardoor een mogelijke verslechtering binnen de acceptabele grenzen blijft. De ACM ziet op dit moment enkele vormen van de verslechtering van de spanningskwaliteit. Mogelijk hebben deze vormen van verslechtering een tijdelijke karakter, maar het kan ook dat deze verslechtering zich voortzet de komende jaren. Afnemers en vertegenwoordigers van de afnemersorganisaties (zoals VEMW) pleiten voor het behoud van de huidige spanningskwaliteit.

De toezichthouder ACM heeft Laborelec opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de spanningskwaliteit van de elektriciteitsnetten in Nederland.

Bron: ACM